Hormonmikstur mot brystkreft

Hormoninjeksjoner kan redusere faren for arvelige brystkreft-tilfeller betraktelig, mener amerikanske forskere. Hjelpemiddelet er en spesiell hormonmikstur som fører den moderne kvinne tilbake til «urkvinnestadiet». Forskerne tror den dramatiske økningen av brystkreft skyldes at kvinner i dag menstruerer oftere fordi de føder færre barn.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forsker Malcolm Pike ved kreftinstituttet ved University of Southern California er blant dem som vil løse økningen i brystkrefttilfeller på en radikal måte.

Hovedtanken er å skru av hjernens kontroll med eggstokkenes hormonproduksjon ved hjelp av en spesielt sammensatt hormonmikstur en gang i måneden. Samtidig tilføres østrogener i små doser. På den måten vil forskerne beskytte kvinnen mot egen østrogenproduksjon: Østrogen er i flere studier utpekt som en av de største risikofaktorene for brystkreft.

- Et interessant prosjekt. Kvinner som har en spesiell arvelig disposisjon har inntil 65 prosents risiko for å få brystkreft, og blir ofte rammet i ung alder. Disse forskerne mener de kan redusere risikoen helt ned til seks prosent hvis man begynner med behandlingen i 20-årsalderen. Dette er derfor verd å prøve ut, mener professor og overlege Per Eystein Lønning ved kreftavdelingen ved Haukeland sykehus.

For mye østrogen

Teorien er at den moderne kvinne trolig har for mye østrogen på grunn av færre barnefødsler, høyere alder ved førstegangsfødsel, tidligere menstruasjon og seinere overgangsalder. Gjennomsnittlig har den moderne kvinne 400 menstruasjoner i løpet av livet. Urkvinnen hadde bare 100. Tanken er derfor å tilbakeføre kvinnen til urkvinnestadiet hormonelt sett.

- Kvinnens reproduktive periode er blitt lengre. Flere menssykluser utsetter henne for større østrogenpåvirkning enn før, uttaler overlege Lønning.

I en studie publisert i fagtidsskriftet Endocrine Related Cancer hevder Malcolm Pike at hormoninjeksjonene gitt sammen med ultrasmå doser med østrogen og progestin, kan hindre to tredjedeler av brystkrefttilfellene dersom kvinner får behandlingen helt fra 30-årsalderen.

Dersom kvinner får disse injeksjonene helt fra 20-årsalderen, mener Malcolm Pike at ni av ti krefttilfeller kan forhindres. Nå utvikler han nye hormoninjeksjoner som skal gis hver tredje måned.

Flere studier

Helsemagasinet Health refererer fra en av pilotstudiene Pike har gjennomført. Kvinner som er arvelig belastet for sykdommen, fikk hormoninjeksjonene over en viss tid. Røntgenbilder av brystene deres ble sammenliknet med røntgen av en kontrollgruppe. Ifølge resultatene fikk ingen kvinner i forsøksgruppa celleforandringer i brystene.

- Graviditet sørger for en modning av brystkjertlene som beskytter mot brystkreft. Hormoninjeksjonene kan hindre at kreftcellene hos kvinner fortsetter å dele seg selv om de ikke har fått barn, forklarer Lønning.

Kreftlegen advarer samtidig mot å tro at dette er den eneste veien fram mot lavere forekomst av brystkreft i framtida.

Den moderne livsstil med lite plantekost, mye fett og mindre mosjon øker også sykdomsfaren, og dette er forhold du selv kan gjøre noe med.

Lønning minner om at hormonbehandling kan ha dystre bivirkninger:

- Østrogen virker forebyggende mot hjerte-karsykdom og beinskjørhet. Å minske kvinners egenproduksjon kan samtidig øke risikoen for disse sykdommene, sier han.

Ennå vil det gå flere år før metoden er utprøvd, og før en eventuell behandling vil bli tilgjengelig.