Horne åpner for lavere standard for asylbarn

Statsråden vil lempe på kravene. 

VIL LEMPE PÅ KRAVENE: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) besøker Thor Olsens barnehage på Torshov i Oslo torsdag morgen. Statsminister Erna Solberg i forgrunnen til høyre. Horne åpner nå for å ha lavere standardkrav til omsorgssentre for enslige asylsøkere som er mindreårige. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
VIL LEMPE PÅ KRAVENE: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) besøker Thor Olsens barnehage på Torshov i Oslo torsdag morgen. Statsminister Erna Solberg i forgrunnen til høyre. Horne åpner nå for å ha lavere standardkrav til omsorgssentre for enslige asylsøkere som er mindreårige. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Barneminister Solveig Horne (Frp) foreslår å lempe på kravene til omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.

Barn som er yngre enn 15 år, er i dag underlagt barnevernets ansvar, og omsorgssentrene er regulert i barnevernsloven.

Det vil barneministeren endre på. I et lovforslag som onsdag sendes ut på høring, foreslår Horne at det lages en ny lov for omsorgssentrene. Endringene vil kunne innebære:

* Større avdelinger

* Lavere krav til bemanning

* Lavere krav til kompetanse

* Lavere krav til fysisk utforming og materiell standard

* Barn skal ikke lenger har krav på enerom

* Ikke krav til egne utearealer til lek og fritid

* Mulighet for å flytte barnet over til mottak etter fylte 15 år

Vil ha mer fleksibilitet

Det er tilstrømningen av asylsøkere i fjor som er bakteppet for de foreslåtte endringene.

- Den store tilstrømningen av enslige mindreårige asylsøkere høsten 2015 var utfordrende å håndtere. Det ble tydelig at vi trengte et mer fleksibelt regelverk som kan ta høyde for varierende ankomsttall, sier Horne.

I januar 2015 bodde det 110 enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre. I løpet av året hadde antallet økt med om lag 600 personer til 750.

Horne påpeker at omsorgssentre er et midlertidig botilbud, og ikke en barnevern- eller behandlingsinstitusjon.

- I en ny lov vil tilbudet ikke lenger være en del av barnevernet, men tilbudet skal bygge på en barnefaglig og flyktningfaglig standard, sier hun.

Større avdelinger

Sentrene skal ifølge forslaget fortsatt være underlagt Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Den nye loven skal gi mulighet til å differensiere botilbudet til barna.

Departementet mener eldre barn som hovedregel vil ha behov for mindre oppfølging og kan bo i større avdelinger eller avdelinger med færre voksne enn de gjør i dag. Det settes ingen grense for antall barn på hver avdeling. Departementet foreslår heller ikke krav til hvor stor bemanningen skal være.

I dag er praksis at halvparten av de ansatte skal ha en spesifikk utdanning, men det er ikke forankret i lov. Departementet vil ikke stille krav til kompetanse i det nye lovforslaget.

«Omsorgssentrene skal ikke drive med behandling for atferdsvansker. Dette tilsier at det ikke er behov for samme krav til bemanning og kompetanse i omsorgssentre som i atferdsinstitusjoner», heter det i høringsnotatet. Dersom et barn har vist alvorlige atferdsvansker, skal det meldes videre til barnevernstjenesten, understrekes det.

Familietilbud

I lovforslaget åpnes det opp for at yngre barn kan få tilbud om å bo i en familie som et alternativ til et omsorgssenter. Det vil særlig gjelde barn under tolv år.

- Noen barn vil få en bedre og mer stabil hverdag ved å bo i en familie enn på et omsorgssenter, og et slikt botilbud eksisterer ikke i dag, Det åpnes også for at det familiebaserte botilbudet kan gå over til å bli barnets fosterhjem, dersom barnet får opphold i landet, sier Horne.

(NTB)