FORESLÅR ENDRINGER: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) ønsker lovendringer «for å bedre rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet». Foto: Lars Eivind Bones
FORESLÅR ENDRINGER: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) ønsker lovendringer «for å bedre rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet». Foto: Lars Eivind BonesVis mer

Solveig Horne vil endre barnevernet

Horne går inn for å lovfeste «kjærlighet» i barnevernet

- Skal møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I formiddag la regjeringen fram forslag til endringer i barnevernloven i statsråd.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) ønsker lovendringer «for å bedre rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet».

Ifølge Barne- og likestillingsdepartementet skal endringene styrke barneperspektivet i loven og bidra til å bedre saksbehandlingen i barnevernet.

Kjærlighet

Helt nytt i sakens anledning, er at Horne ønsker kjærlighet inn i loven.

- Hvordan barnevernet møter barna og familiene vekker stort engasjement. Vi foreslår å ta begrepet kjærlighet inn i barnevernlovens formålsbestemmelse, og slik bidra til at barn skal møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse, sier barne- og likestillingsministeren.

Horne forteller at dette er noe barnevernsbarn selv har kjempet for å få inn i loven.

- Det skal være et verdigrunnlag for den omsorgen barnevernet gir barn, sier statsråden til Dagbladet.

Rettighetslov

Barne- og likestillingsministeren er opptatt av at barnevernloven nå skal bli en rettighetslov.

- Vi ønsker at de barna som trenger hjelp fra barnevernet skal ha rett til tiltak når vilkårene i loven er oppfylt. Forslaget kan bidra til at flere barn og foreldre blir bevisst at barnet har rettigheter og derfor oppsøker hjelp, sier Horne.

Frp-statsråden har tidligere uttalt i Dagbladet at der det er mulig etter en omsorgsovertakelse, skal barna få komme hjem til foreldrene sine.

Nå ønsker regjeringen dette nedfelt i lovteksten.

- Vi vil også presisere i loven at der hensynet til barnet ikke taler mot det, skal barnevernstjenesten legge til rette for at foreldrene kan få tilbake omsorgen for barnet, sier Horne.

- Hva er grunnen til at du ønsker dette presisert i loven? Er ikke dette intensjonen også i gjeldende lovverk?

- Jo, men vi ønsker å tydeliggjøre dette, for vi ser at dette ikke blir fulgt i stor nok grad i dag. Familie er svært viktig for barn, sier Horne.

- Familieråd er nøkkelen

Ifølge departementet skal forslagene til endringer styrke barnets stilling i barnevernssaker, forbedre barnevernstjenestens saksbehandling og dermed øke rettssikkerheten for barn og foreldre.

- Barnevernet skal, så langt som mulig, samarbeide med barn og foreldre. De skal involvere familie og nettverk ved valg av fosterhjem, og følge opp barn og foreldre bedre når det er truffet tiltak. Kunnskapsbaserte metoder som familieråd kan være et godt verktøy for å finne fosterhjem i barnets slekt eller nære nettverk. Av alle barn som bor i fosterhjem bor nesten 30 prosent av fosterbarna i et fosterhjem i sin slekt eller sitt nære nettverk. Kommunene må nå dokumentere at de forsøker å få det til, sier statsråden.

Regjeringen foreslår også lovendringer som skal bidra til bedre dokumentasjon i barnevernet.

Henleggelser av bekymringsmeldinger skal begrunnes, og henleggelser av undersøkelsessaker skal begrunnes og kan påklages.

- Svikter gang på gang

- Det er viktig at barnevernet undersøker bekymringsmeldinger grundig. Vi tar dette på alvor ved å kreve at dersom man henlegger en bekymringsmelding, skal man dokumentere og forklare hvorfor man har valgt å henlegge , sier Horne og legger til:

- Vi foreslår også lovendringer som vil styrke barneperspektivet i loven. Dette er et svært viktig punkt, for her svikter det gang på gang. Vi vil lovfeste at barn har en selvstendig rett til å medvirke. Det skal fremgå av barnevernstjenesten og fylkesnemndas vedtak hva som er barnets synspunkt, hvilken vekt de har tillagt barnets mening og hvordan barnets beste er vurdert.

Horne har stor tro på at Stortinget vil enes om disse endringene i barnevernloven, slik at de kan bli vedtatt i løpet av våren.

- Dette er forslag som har vært på bred høring og som jeg tror alle kan stille seg bak, sier hun.

Ny barnevernlov

Forslagene til endringer i barnevernloven som Horne legger fram i dag, vil bli fulgt opp av et forslag til helt ny barnevernlov som regjeringen vil sende på høring først senere.

- Det vi foreslår i dag er ting vi er utålmodige etter å få på plass, forklarer Horne.

Både i Norge og i utlandet har barnevernet vært gjenstand for skarp kritikk de siste åra. Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) setter norsk barnevern under lupen, og har tatt inn ni norske barnevernssaker til behandling.

- Det vil trolig falle avgjørelser i EMD i år eller neste år. Kan det tenkes at det som kommer derfra vil påvirke arbeidet med ny barnevernlov?

- Vi må se på hva som kommer, og om det vil ha innvirkning på den nye loven, sier Horne.