Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

Hornes gransking av barnevernet møtes med kraftsalver: - Norge forsvarer seg med bind for øynene

Fagfolk reagerer sterkt på at Helsetilsynet, som i alle år har vært kontrollorgan for barnevernet, nå blir satt til å granske barnevernet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): - For å få mer kunnskap om behandlingen av barnevernssaker, får nå Statens Helsetilsyn i oppdrag å gå gjennom et større utvalg akuttsaker og saker om omsorgsovertakelse, heter det i en pressemelding fra Barne- og likestillingsdepartementet i går.

- Vi vet at det gjøres mye godt arbeid i barnevernet, men barnevernet får ofte kritikk, enten for å ha grepet inn for tidlig eller på feil måte, eller fordi de kommer for sent. Vi ønsker å få et bilde av hvordan systemet fungerer, hvordan tvangssakene behandles og av hva som skjer i de tilfellene det svikter, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

Både saksbehandlingen i barnevernet, det sakkyndige arbeidet og behandlingen i fylkesnemnda skal gjennomgås, varsler Horne.

Det er Statens helsetilsyn som nå får i oppgave «å gå gjennom et utvalg omsorgsovertakelser og akuttvedtak for å sikre kvaliteten i barnevernet».

«Nasjonal bekymringsmelding» Hornes barneverngransking kommer i kjølvannet av en konferanse i desember i fjor hvor statsråden fikk overlevert et opprop som var signert av 170 fagpersoner. I oppropet heter det:

«(Vi ser) tilfeller der barn fjernes fra hjemmet på et meget svakt evidensgrunnlag preget av spekulative fortolkninger, mangel på samsvar mellom observasjon og vurdering/konklusjoner, samt manglende kvalitet på tiltak som kunne medført endring.»

«Altfor ofte ser vi at biologiske foreldre, som ikke har all verdens ressurser i ryggen, er sjanseløse overfor et stort og mektig offentlig apparat. Vi ser altså en tendens til at vedtak basert på mangelfullt observasjonsgrunnlag og tendensiøse fortolkninger følger sakene gjennom alle rettsinstanser.»

«Det er til tider en rystende uoverensstemmelse mellom den kompetansen barnevernet sitter inne med og den makt etaten har myndighet til å utøve overfor familier. Det finnes knapt noe annet område i samfunnet der offentlig forvaltning griper så radikalt inn i menneskers privatsfære.»

En av initiativtakerne bak denne «nasjonale bekymringsmeldingen», psykologspesialist Einar Salvesen, mener at barnevernets terskel for å frata folk barna har blitt lavere.

- Jeg ønsker en uavhengig gransking av barnevernet, og har foreslått dette overfor Solveig Horne, sier Salvesen til Dagbladet.

Den erfarne sakkyndige i barnevernsaker ser det som problematisk at statsrådens varslede gjennomgang av barnevernssaker alene skal overlates til et annet offentlig organ.

- I denne kommisjonen burde det hentes inn kompetanse utenfra - fra uavhengige forskere og kanskje også representanter fra utlandet, i lys av den internasjonale kritikken norsk barnevern nå er gjenstand for, sier Salvesen.

- Må nedsette uavhengig kommisjon Juristen Gro Hillestad Thune satt i Den europeiske menneskerettighetskommisjonen i 15 år, fra 1984 til 1999.

Hun har gjentatte ganger ropt varsko om rettssikkerheten for barn og foreldre som rammes av tvangsvedtak i barnevernet, og var også en av initiativtakerne bak bekymringsmeldingen som ble levert Horne på vegne av et stort antall norske fagfolk.

- Her er 170 norske fagfolk med god kjennskap til barnevernet alvorlig bekymret, og vi kunne, uten videre anstrengelser, ha mangedoblet dette antallet. Samtidig står Norge overfor massiv og alvorlig kritikk fra utlandet, riktig eller gal, men som myndighetene føler et sterkt behov for å forsvare seg mot. Da må myndighetene nedsette en uavhengig granskingskommisjon av mennesker som ikke allerede er del av systemet som skal granskes, sier Thune.

Menneskerettighetseksperten påpeker at Helsetilsynet allerede har og alltid har hatt et overordnet ansvar for barnevernet.

- Å granske barnevernet har jo vært en del av jobben deres hele tida, og på den måten er jo også kritikken mot barnevernet rettet mot Helsetilsynet. Hvis barnevernet er dårlig, er det fordi Helsetilsynet som overordnet kontrollinstans ikke har gjort jobben sin, sier Thune og utdyper:

- Derfor ba vi om en uavhengig gransking av barnevernet. Norge forsvarer seg med bind for øynene. Nå må myndighetene ta vekk dette bindet og finne ut hva problemene består i. Denne kunnskapen må hentes fra noen som har tillit fra alle, ikke fra et organ som er del av systemet i dag. Det norske folk må få vite hva som er bakgrunnen for den alvorlige kritikken barnevernet får både fra nasjonalt og internasjonalt hold.

- Stakkars de som jobber i barnevernet Thune sier at hun gjennom ti år har varslet om at det forekommer menneskerettighetsbrudd i norsk barnevern, uten at det er tatt affære.

- Hele tilsyns- og kontrollapparatet bør settes under lupen. Stakkars de menneskene som jobber i barnevernet. De begynte der fordi de vil hjelpe barn. De fortjener et forsvarlig system. Stortinget må nå ta til vettet, sier Gro Hillestad Thune.

- Jeg er trygg på at Helsetilsynet vil kunne løse dette på en god måte. De har høy legitimitet og god kompetanse om barnevernets system og regler, og har det overordnede ansvaret for tilsynet med barnevernet. De kan komme raskt i gang med et oppdrag, sier statsråd Horne i gårsdagens pressemelding.

Barne- og likestillingsdepartementet utarbeider nå et mandat for oppdraget i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet og Helsetilsynet.

Her skal det utdypes hva som skal gjennomgås og prosessen for gjennomgangen. Det er også behov for en midlertidig lov som blant annet gir tilgang til opplysninger fra fylkesnemndene. Tidspunkt for når Helsetilsynet skal levere rapport, vil bli avklart i det endelige mandatet.

Antall barnevernssaker som skal gjennomgås må være høyt nok til å dekke ulike deler av landet, store og små kommuner, barn i ulike aldre, opplyser departementet.

- Enkeltsakene kan samlet gi informasjon om hva som eventuelt svikter og hvorfor svikt oppstår. Gjennomgangen vil gi verdifull kunnskap som vi kan bruke for å videreutvikle barnevernet, sier Solveig Horne.

Lyst til å diskutere?

Besøk Dagbladet debatt!