Hos Pasha Dostum

Nå skal norske soldater hjelpe president Karzai mot lokale krigsherrer nord i Afghanistan

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tirsdag skjer det som de sinte stortingsrepresentantene fra Sosialistisk Venstreparti stilte seg opp på plenen foran Stortinget for å protestere mot sammen med sentralstyremedlem Ingrid Fiskaa: Fire norske F-16 jagerbombere drar til Afghanistan. Med følger 100 soldater, flygere og støttepersonell. De blir i landet i tre måneder.Gradvis overføres også bakkestyrkene som skal stasjoneres på to ulike steder i den nordlige regionen i Afghanistan. 320 vil bli stasjonert ved den regionale hovedstaden Mazaar e Sharif. De kan bli der lenge og vil trenge flystøtte mens de er der..Denne utstasjoneringen skjer nesten uten debatt og kontinuerlig mediedekning. Norge trekker nå ut 300 soldater fra Kabul som har drevet sikringstjeneste for å støtte opp styret til president Hamid Karzai. Til tross for all støtten fra USA og NATO, regjerer i virkeligheten Karzai fremdeles bare i området umiddelbart i og rundt Kabul.

Nå skal Karzais styre utbres også til landets andre regioner. I nord rundt Mazaar e Sharif, i sørvest rundt Herat og i sørøst rundt Kandahar. Felles for alle regioner er at de kontrolleres av krigsherrer. NATOs utplasserte styrker har vært første skritt for å styrke og hjelpe afghanske militære styrker som er Karzai-lojale, og lokalt politi som ikke bare er lojale til krigsherren i området. I nord heter krigsherren general Abdul Rashid Dostum. Han er etnisk uzbek og har et forferdelig rykte som en brutal kriger. Det var hans styrker som lastet krigsfanger i containere og lot dem steike i hjel i sola mens de fra tid til annen ble beskutt med maskingeværer før likene havnet i anonyme massegraver i 2001.General Dostum som tilhengerne tiltaler med ærestittelen «pasha», var en gang kommunistisk fagforeningsboss på et gassfelt. Siden har han skiftet uniform og allianser i alle retninger, fra Najibullah til Karzai. Under Taliban allierte han seg med sin tidligere rival Ahmed Shah Massoud. Han har bidratt til plyndringen av Kabul i et par omganger på nittitallet, og var med da Nordalliansen gjenerobret Kabul fra Taliban under USAs invasjon i 2001.

General Dostums brudd på alle tenkelige menneskerettigheter, Geneve-konvensjoner og alle andre traktater som skal regulere krigshandlinger, er legendariske og skriver seg helt fra kampene mot de sovjetiske okkupantene som i en periode var hans arbeidsgivere, og fram til i dag. Han har gått inn og ut av Karzais regjering, men stilte ikke til valg til parlamentet. Sine inntekter får han fra alle ledd i produksjon og transport av narkotika i området han kontrollerer.Kampene i dette området gjelder ofte strid om narkotikalaster eller pengetransporter som er et resultat av handelen. Opiums og heroin-produksjonen i Afghanistan har økt voldsomt etter at de amerikanske styrkene invaderte og styrtet Taliban-regimet. I dag leverer Afghanistan 90 prosent av heroinet i verden, og økonomien i landet er fullstendig narkodrevet.

Styret til president Hamid Karzai ville kollapse uten NATO-styrken og de amerikanske styrkene i Operation Enduring Freedom der Norge ikke lenger bidrar med spesialstyrker. Oppdraget til NATOs ISAF-styrke som nå trappes opp til 15 000 soldater, er å hjelpe Karzai-lojale militære styrker og politi i å gradvis ta kontroll over krigsherrenes rike. Det kan lett utvikle seg til å utfordre kontrollen til general Dostum. Hovedtyngden av den norske styrken er en utrykningsenhet som skal settes inn der det oppstår konfrontasjoner.Den norske styrken rykker inn uten at norske diplomater eller offiserer har hatt direkte kontakt med general Dostum, bare med noen av de lokale kommandantene som er lojale mot ham. Det er følgelig ikke inngått noen avtaler med Dostum, bare med regjeringen i Kabul som bare har den innflytelsen i Dostumland som krigsherren til enhver tid er villig til å gi dem.

Den norske forsvarsledelsen er forberedt på alt, men håper at utfordringene skal la seg møte slik den har møtt trusselen fra en lavtflygende sandflue som smitter folk med en bakterie som gir pasienter store, åpne kjøttsår. Den norske hovedleiren skal ligge i åpent lende oppå et 60 centimeter høyt steinlag som er en beskyttelse mot den lavtflygende fluen.Hvor lavt Dostum vil fly, vet foreløpig ingen med sikkerhet.