Høster storm om genmateriale

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) mener det ikke finnes rasjonelle grunner til å skille mellom genetiske tester og andre helsetester. Likevel vurderer FNH å etablere egne regler for gentester.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Legeforsikringsutvalget mener at du som har foretatt gentester, er pliktig til å oppgi resultatet når du tegner forsikring.

Utvalget la i dag fram sin innstilling, der de foreslår å oppheve dagens lovforbud mot at forsikringsselskapene kan kreve slik informasjon langt fram. På den annen side mener utvalget at forsikringsselskapet ikke kan kreve at det foretas gentester.

Utvalget åpner imidlertid for at selskapet kan pålegge klienten en gentest dersom forssikringssummen er svært høy.

Innstillingen, som ble overlevert til helseminister Tore Tønne i dag, har vakt en storm av protester. Samtlige politiske partier finner forslaget usmakelig og uakseptabelt. Flere frykter at et slikt system vil føre til et lagdelingssystem og i verste fall forhindre syke fra å tegne forsikring.

Flere politikere etterlyser prinsipielle retningslinjer for hvordan genetisk informasjon skal behandles og hvem som skal ha adgang til den før man endrer dagens ordning, som forbyr utlevering av geninformasjon. (NTB)