Hotell Terminus

BERGEN (Dagbladet): Når en forsamling holder sine møter på et hotell ved navn Terminus, får observatøren et billig poeng. Og etter et par dager på årets Kirkemøte kan jeg ikke dy meg for å gi uttrykk for følelsen av å ha vært innom et sidespors endestasjon; det var en alderdommelig tilbaketrukkethet over forsamlingen, noe innesluttet som hotellets vegger beskyttet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Valget av ny kirkerådsleder var illustrerende. Det er det viktigste og høyeste valgte vervet i Kirken. I de fleste store organisasjoner og sammenslutninger er slike valg gjerne omfattet med offentlig interesse, og organisasjonene bruker valget til å profilere seg selv og den nye lederen. Om vi tar utgangspunkt i at Kirken rommer den altoverveiende delen av den norske befolkningen, må det vekke forundring at kandidatene var totalt ukjente for folk flest, ja, selv innenfor den lille trofaste kjerne, var det mange som ikke visste hvem de var. Og da valget skjedde onsdag, var ingen av de to kandidatene til stede! Adjunkt Gunvor Kongsvik fra Tromsø ble valgt, og delegatene så seg forvirret omkring, klare til å gi henne en hyllest: - Hun er visst reist hjem, datt det betuttet ut av møtedirigenten.

  • Uansett all verdens gode forklaringer sier episoden noe om hvordan Kirkemøtet ser på seg selv - og på seg selv i forhold til offentligheten, eller langt mer alvorlig: i forhold til alle sine medlemmer. Her var det en mulighet til å få fram vitalitet og engasjement, mens resultatet ble en spak applaus som ikke oppildnet et eneste nytt menneske til valgurnene ved neste menighetsrådsvalg.
  • Valget av Kongsvik er betegnende på flere måter. Det blåser en konservativ misjonsvind over Kirkemøtet. De kristne organisasjonene tappes for kraft og medlemmer, i stedet erobrer misjonsfolket Kirkens midte. Innleggene, ordene og språket bærer preg av dette, og det fører ikke Kirkemøtet nærmere folk flest. Biskop Gunnar Stålsett skiller seg ut med sitt språk og engasjement, men han får stadig små spark, de vokter ham, som da han i sin innledningstale om menneskerettigheter ikke nevnte abortsaken - den lå utenfor hans mandat. Likevel fikk han kritikk for utelatelsen. Ordkløveriet som førte til en nølende unnskyldning overfor taterne var en skam og bekreftet til fulle denne artikkelens poeng: På hotell Terminus hegnet de om sitt, og våget en å sende ord ut av hotellet, ble han eller hun minnet om koden til enhver kommunikasjon, det som skal sies for at det vitner om den ene rette tro.
  • På linje med mange frivillige organisasjoner og institusjoner, sliter Kirken og de kristne organisasjonene med oppslutningen. Tidsånden gjør intet unntak for de kirkelige, men mens fagbevegelsens ledere ofte setter dagsorden for samfunnsdebatten, er Kirkens ledersjikt med et par unntak knapt synlige. Vi hører og ser dem stort sett bare når de er presset til det, når de må forsvare seg. Det kan innvendes at fagbevegelsens ledere tar opp lønn og penger, og at de derfor blir hørt, men det er sannelig ikke liten makt Kirkens folk har i sitt grep på livssyklusen, dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser. Mot denne bakgrunnen er det merkverdig at de ikke favner videre, og bedre kan sette premisser for debatten. Den som tilbringer et par dager på hotell Terminus, forstår imidlertid lettere hvorfor det er som det er.
  • Det bør i balansens navn nevnes at det fra kirkelig hold er gjort mye godt menneskerettighetsarbeid overfor fattige og undertrykte i andre land, at bymisjonen forsøker å styrke menneskeverdet til dem som trenger det mest, og at mange asylsøkere er blitt hjulpet, men alt dette er som en annen verden når Kirkemøtet vokter sine ord og grenser til trøst og hygge for de få innvidde.
  • Tegningen er tydelig fram mot og etter årtusenskiftet: De vil snart løsrive seg fra staten, gjengen på hotell Terminus, og der har de min helhjertede støtte, men prisen vil bli trangere kår for biskoper som Køhn og Stålsett. Skjønt, med den konservative tonen som rådde på årets Kirkemøte, var de allerede som møtegjester å regne på hotell Terminus.