810 ROM: Hotel Royal Christiania ved Oslo S gjennomgår en fullstendig forvandling og stor utvidelse. I år gjenoppstår det som Clarion Hotel The Hub. Illustrasjon: Nordic Choice Hotels.
810 ROM: Hotel Royal Christiania ved Oslo S gjennomgår en fullstendig forvandling og stor utvidelse. I år gjenoppstår det som Clarion Hotel The Hub. Illustrasjon: Nordic Choice Hotels.Vis mer

Hotellfesten er over i Oslo og Tromsø

Mange nye hotellrom i Oslo og Tromsø tilsier at festen der er over. Bergen og Stavanger kan imidlertid være gode alternativer for investorer.

(Finansavisen): - Utsiktene for hotellmarkedet i Norges største byer spriker kraftig, sier analysesjef Øyvind Johan Dahl og analytiker Christian Hagen i Newsec til Finansavisen.

I Newsecs ferske hotell­analyse har de både sett på siste års utvikling og på utsiktene de neste tre årene for hotell­markedet i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø. For Oslos del tyder alt på at festen for hotellinvestorene er over for denne gang.

Kunstig høyt belegg i Oslo

- Belegget i Oslo har vært kunstig høyt, og har vært drevet av den midlertidige stengningen av Royal Christiania (kommende Clarion Hotel The Hub). De neste tre årene vil imidlertid belegget gå ned på grunn av den dramatiske økningen i rom­kapasiteten med 2.300 nye rom som skal inn i markedet, påpeker Dahl og Hagen.

Også i Tromsø fører mange hotellprosjekter til at inntjeningen for investorene vil bli verre, tror Newsec. Til gjengjeld kan gjestene glede seg over billigere rom, skriver Finansavisen.

Stavanger bør være attraktivt

Stavanger har stabilisert seg etter den dramatiske perioden for få år siden, men sliter fremdeles med vekst. Belegget var bare 52,3 prosent pr. november 2018. Nå mener Newsec imidlertid at Stavanger igjen bør være attraktivt for hotellinvestorene.

Romkapasiteten i Bergen økte fra november 2017 til november 2018 med hele 12,9 prosent, som betyr en økning på 698 hotellrom. Til tross for en svært sterk økning i antallet solgte rom, var det ikke nok for å absorbere den nye kapasiteten, og belegget gikk ned til cirka 60 prosent.

- Hotellmarkedet i Bergen har falt dramatisk de siste årene grunnet stor tilførsel av nye hoteller. Veksten i solgte rom er imidlertid sterk og tilførselen av nye rom fremover er liten. Derfor tror vi at Bergen vil oppleve vekst i belegget, sier analytikerne til Finansavisen.

Andre økonominyheter:
Investeringsdirektør: Dette kan bli kurstriggere i 2019
Plantasjen-sjefen går på dagen