Høybråten: Mer penger til psykiatrien

Regjeringen vil foreslå mer penger til behandling av psykiatriske pasienter i revidert nasjonalbudsjett som legges fram i mai. Det sier helseminister Dagfinn Høybråten (KrF).

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Vi skal da legge fram en opptrappingsplan for psykiatrien. Vi kan ikke trappe opp innsatsen uten å komme med penger, sier Høybråten.

Han vil ikke si hvor mye penger regjeringen vil foreslå til psykiatrien.

Sorg og fortvilelse

Helseministeren reagerer med sorg og fortvilelse meldingen om drapene på to politimenn på Austbø. Han vil være ytterst varsom med å kommentere saken til årsakene er klarlagt.

- Tankene går nå til pårørende og venner av de drepte, sier han.

høybråten har bedt Helsetilsynet om en rapport om tragedien på Austbø og fylkeslegen i Nordland er i gang med den.

- Jeg vil understreke at ikke alle psykiatriske pasienter er voldelige og farlige. Vi ser økende voldsbruk bi samfunnet og det er ikke overraskende at psykiatriske pasienter er involvert i noen tilfeller. Jeg er bekymret over forråelsen i samfunnet og tilgjengeligheten til skytevåpen, sier han.

Tiltak til høsten

Uavhengig av drapene på Austbø forbereder Helsedepartementet et utvalg som skal se på behandlingstilbud, regler og kapasitet i forhold til psykiatriske pasienter. Høybråten opplyser at en rettspsykiater er i ferd med å gjennomgå alle drap og voldelige handlinger begått av antatt sinnslidende personer.

- Vi vil se om disse har chsin bakgrunn i en mulig systemsvikt som kan rettes opp gjennom ulike tiltak, sier Høybråten.

Departementet skal meget raskt sette ned et offentlig utvalg som skal vurdere hvilke tiltak som kan settes inn overfor denne gruppen. Utvalget som skal bestå av psykiatere, rettsmedisinere, og representanter fra politi og kriminalomsorg, helsesektoren og sosialomsorgen, skal ha frist til høsten med å lage sin rapport.

Ikke godt nok

- Uavhengig av saken på Austbø er det klart kapasiteten i behandlingstilbudet ikke er god nok, sier Høybråten.

Han utelukker ikke at det kan bli aktuelt å opprette en sentral eller fylkeskommunal institusjon for voldelige psykiatriske pasienter, men vil ikke forskuttere konklusjoner før utvalget har avgitt sin rapport.

- Jeg tror vi aldri kan verge oss 100 prosent mot denne typen tragiske hendelser som vi har sett på Austbø, men utvalget skal se på om det foreligger systemsvikt, sier han.

Høybråten vil ikke på generell basis åpne for at psykiatriske og farlige pasienter settes i fengsel i påvente at behandlingstilbud.

- Kan det være aktuelt i enkelte tilfeller?

- Det vil jeg ikke gå inn på, sier helseminister Dagfinn Høybråten.