Høybråtens kristne utvalgte

Dagfinn Høybråten har helt siden han kom til makta, plassert sine kristne støttespillere i sentrale utvalg og råd.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er langt ifra bare i Bioteknologinemnda Dagfinn Høybråten (KrF) har favorisert fagfolk med et kristent livssyn.

Dagbladet kan i dag dokumentere hvem som er helseministerens nettverk av støttespillere og som han har plassert i viktige råd og utvalg.

Fellestrekket er at de er restriktive til bioteknologisk forskning.

Konsekvensen av at disse holdningene har fått gjennomslag i regjering og Storting, er at Norge har Europas strengeste bioteknologiske regime, som blant annet innebærer et totalforbud mot enhver forskningsmessig bruk av befruktede egg.

Da Arbeiderpartiet hadde makta, satte de også inn «sine egne» i sentrale posisjoner. Det er imidlertid flere utnevnelser som kan tyde på at Dagfinn Høybråten er noe mer nidkjær på sitt felt enn sine kolleger.

Strøk alle navnene

 I vinter foreslo den norske UNESCO-kommisjonen, som er underlagt Utdannings- og forskningsdepartementet, tre personer til UNESCOs internasjonale bio-etiske komité: direktør i Bioteknologinemnda Sissel Rogne, professor Peter Alestrøm på Veterinærhøgskolen og den kjente Høybråten-kritikeren og etikkprofessoren Jan Helge Solbakk. Helseminister Høybråten, som hadde ansvaret for å velge hvem av disse Norge skulle foreslå, strøk alle navnene. I stedet foreslo han for FN-organisasjonen to av sine religiøse støttespillere: professor Ola Didrik Saugstad og teolog Ulla Schmidt . Men UNESCO ville ikke ha noen av dem. De valgte i stedet en danske.

 Samme dag som Høybråten trakk Bioteknologinemnda i konservativ retning, utnevnte han også nye personer til Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten. Lederen ble igjen Idar Magne Holme , Høybråtens tidligere statssekretær, som han satte inn like før Bondevik I-regjeringen gikk av. I tillegg utnevnte han direktøren for Modum Bad, Ole Johan Sandvand , som bare for to måneder siden, gjennom et leser-innlegg i Aftenposten, støttet helhjertet opp om Høybråtens res-triktive syn i Mehmet-saken. Han har også vært aktiv i Oslo Østre frikirkes menighetsråd i mange år. Og kreftsykepleier Marie Aakre kom inn, en av aktivistene i foreningen Menneskeverd, som kjemper for det ufødte liv og retten til en naturlig død.

Kristen professor

 For ett år siden opprettet Høybråten et utvalg som skal utrede reguleringen av medisinsk forskning. Høybråten valgte tidligere generalsekretær i Legeforeningen, Magne Nylenna , som leder. Den kristne professoren i samfunnsmedisin er gift med KrFs fylkesleder i Akershus, Ellen Bjørdal Nylenna. Det såkalte Nylenna-utvalget er oppfølgeren til biobankutvalget, som Høybråten i 2000 valgte eksdirektøren på Lovisenberg sykehus, Magne Roland , til å lede. Roland har i mange år vært aktiv i antiabortkampen og en nær støttespiller til Høybråten. Rolands sønn Pål Christian ble for øvrig politisk rådgiver for helseministeren i 2001, men har nå sluttet.

Fotballkamerater

 Den aktive KrF-politikeren og professoren i rettsmedisin, Torleiv Ole Rognum , er en av Høybråtens hyppigst brukte når utvalg skal besettes. I tillegg til forrige ukes forfremmelse i Bioteknologinemnda, har Høybråten satt ham inn i både Nylenna-utvalget og biobankutvalget.

 Professor i barnemedisin Ola Didrik Saugstad har markert seg kraftig i den bioteknologiske debatten på Høybråtens side. Sist skjedde det i Mehmet-saken, som han karakteriserte som en kynisk utnyttelse av et sykt barn. For øvrig en av Kjell Magne Bondeviks fotballkamerater, som samles på Kristelig Gymnasium ukentlig. Da Høybråten ikke var fornøyd med Solbakk, Rogne og Alestrøms kandidatur til UNESCO-komiteen, var det Saugstad som ble foreslått.

 Teologen Ulla Schmidt var den andre Høybråten foreslo. Hun er forsker ved Stiftelsen Kirkeforskning, utdannet ved Menighetsfakultet og sitter i en av Mellomkirkelig råds komiteer. Da Høybråten i forrige uke oppnevnte nye medlemmer av Bioteknologinemnda, var hun en av dem.

VELGER SINE EGNE: Dagfinn Høybråten.
IDAR MAGNE HOLME (52): Tidligere statssekretær for KrF, som Høybråten i forrige uke gjenoppnevnte for å lede rådet for prioriteringer i helsevesenet.