MISFORNØYD: Assisterende generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN mener Høyesterett svekker rettssikkerheten til pasientskadde i en ny kjennelse. Foto: Anita Arntzen
MISFORNØYD: Assisterende generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN mener Høyesterett svekker rettssikkerheten til pasientskadde i en ny kjennelse. Foto: Anita ArntzenVis mer

Høyesterett ber politikerne rydde opp etter sin egen avgjørelse som rammer feilbehandlede pasienter

- Temmelig urimelig.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Høyesterett har avsagt en kjennelse som Personskadeforbundet LTN mener vil føre til at pasientskadde ikke vil tørre å gå rettens vei for å få den erstatningen de mener de har krav på etter feilbehandling i helsevesenet.

- Dette skaper et betydelig rettssikkerhetsproblem for de pasientskadde, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp til Dagbladet.

En gutt (8) fikk godartet, men voksende hjernesvulst i år 2000. Etter behandling og flere operasjoner, er den nå 23 år gamle mannen blitt blind, er plaget av manglende luktesans, har mistet evnen til å kjenne temperaturforskjeller og har hormonforstyrrelser og såkalt ulvehunger.

Gikk mot sitt tidligere vedtak I november 2005 mente Norsk pasientskadeerstatning (NPE) at han hadde krav på erstatning for synstapet, men ikke de andre plagene. I mars 2010 avgjorde Pasientskadenemnda (PSN) at han har krav på erstatning for samtlige helsekomplikasjoner.

Stridens kjerne oppsto etter at NPE og PSN hadde fastsatt en erstatning som guttens familie mente var for lav, og de gikk til søksmål mot staten.

I sitt tilsvar til tingretten, argumenterte PSN plutselig mot sitt eget tidligere vedtak om erstatningsansvar og hevdet at «forvaltningen således hadde hatt galt utgangspunkt for erstatningsutmålingen».

- Høyesteretts kjennelse medfører en betydelig svekkelse av pasientskaddes rettssikkerhet. Skal de tørre å gå rettens vei hvis de mener de har krav på høyere erstatning enn det pasientskadeordningen tilbyr? Slik det blir nå, risikerer de at Pasientskadenemnda frasier seg erstatningsansvar som sådann. Høyesteretts avgjørelse og dommens premisser viser etter min oppfatning at tiden er overmoden for en fullstendig gjennomgang av hele pasientskadeordningen, slik Personskadeforbundet i lang tid har fremført krav om, sier Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN.

Uenige PSN, på sin side, er tilfreds med høyesterettsavgjørelsen.

- Slik vi ser på saken, må hensynet til et riktig resultat være avgjørende, og nettopp dette prinsippet har Høyesterett vært enig med oss i. For øvrig ønsker jeg å understreke at denne problemstillingen først kommer på spissen i tilfeller der det er klart at ansvarsgrunnlaget er feil. I flertallet av sakene blir det derfor ikke «omkamp» på ansvarsgrunnlaget, påpeker direktør Rose-Marie Christiansen i Pasientskadenemnda.

Advokat Anette Eckhoff i advokatfirmaet Ness Lundin, som representerer pasienten og hans familie, ser annerledes på dette enn Christiansen.

- I denne saken er det ikke på noen måte klart at ansvarsvedtaket er feil. Pasientskadenemnda har her lagt til grunn sitt eget vedtak i ti år, før de, uten at det er tilkommet noe nytt i saken, nå hevder at deres eget vedtak er feil. Hvis Pasientskadenemnda nå mener å endre sin praksis, ser vi selvfølgelig positivt på det, sier advokaten.

Eckhoff viser til at Høyesteretts kjennelse er avsagt med dissens tre mot to, en veldig skarp dissens, med klar uenighet mellom dommerne.

- Temmelig urimelig - Pasientskadeloven bygger på et grunnleggende ønske om et bedre vern for skadelidte. Den løsningen som Pasientskadenemnda tar til orde for, fremmer ikke dette hensynet. Tvert imot vil skadelidte kunne oppfatte det som temmelig urimelig at nemnda gis anledning til å gå tilbake på ansvarsvedtaket hvor skadelidte ønsker å få prøvd utmålingen for domstolene, heter det fra andrevoterende høyesterettsdommer Per Erik Bergsjø i Høyesteretts kjennelse. Han danner mindretallet sammen med høyesterettsdommer Hilde Indreberg.

Også førstevoterende, høyesterettsdommer Henrik Bull, som sammen med høyesterettsdommerne Arne Ringnes og Karl Arne Utgård sørget for at Pasientskadenemnda vant fram, påpeker i kjennelsen den urettferdigheten avgjørelsen medfører for pasientene.

- Jeg innser at at det kan være tungt for en skadelidt, kanskje flere år etter at ansvarsvedtaket er fattet, å måtte imøtegå argumenter basert på at ansvarsvedtaket er feil, i en sak som er anlagt om erstatningsutmålingen. I et rettspolitisk perspektiv er det ikke opplagt at dette er den beste løsningen, skriver Bull.

Han fortsetter med en klar og tydelig henvisning til politikerne om at «det må være opp til lovgiver å innføre en løsning».

- Uheldig - Vi er enig med mindretallets votum som er i tråd med vårt syn. Det er uheldig at Høyesterett ser at konklusjonen er problematisk, uten å gjøre annet med det enn å sende ballen over til lovgiver. Jeg håper Justisdepartementet nå vil vurdere dette. Det er et lite hensiktsmessig resultat, sier advokat Eckhoff.

- Høyesterett enes om at pasienten blir skadelidende som følge av denne avgjørelsen. Et mer tydelig signal til lovgiver finnes ikke, sier Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN.