Høyesterett gir Kjuus munnkurv

Med 12 mot fem stemmer valgte Høyesterett å gi Jack Erik Kjuus (70), leder av Hvit Valgallianse, munnkurv. Nå trekker Kjuus seg fra politikken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I februar ble Kjuus dømt til 60 dagers betinget fengsel for å ha brutt den såkalt rasismeparagrafen. Høyesterett opprettholdt dommen. De tidligere kamphanene i Høyesterett, Jens Bugge og Ketil Lund, var enige om at Kjuus burde frikjennes.

 I partiprogrammet til Hvit Valgallianse foreslår Kjuus at utenlandske adoptivbarn må steriliseres. Etter at dommen i byretten ble anket, valgte Høyesterett å behandle saken i plenum på grunn av dens prinsipielle sider.

Jack Erik Kjuus sier nå at han vil trekke seg fra politikken. Hvit Valgallianses' leder fryktet konsekvensene av Høyesteretts kjennelse.

 - Nå blir det enda vanskeligere å få ytre seg til fordel for den virkelige minoriteten, den norske befolkning, sier Kjuus til Dagbladet :på nettet.

Kjuus var skuffet over dommen.

Flertallet mener at Grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet ikke verner utsagnene i Hvit Valgallianses partiprogram. Utsagnene er «uttrykk for et syn om at det bør foretas helt ekstreme integritetskrenkelser overfor mørkhudede,» heter det i kjennelsen. De innebærer også «en grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd,» mener flertallet.

Mindretallet, som består av dommerne Ketil Lund, Jens Bugge, Hans Flock, Eilert Stang Lund og justitiarius Carsten Smith, har en annen oppfatning. De mener at de hensyn som begrunner loven om straff for rasediskriminerende uttalelser, ikke er tungtveiende nok til å slå gjennom overfor den grunnlovbestemte ytringsfriheten.

Jack Erik Kjuus var svært skuffet over Høyesteretts kjennelse i dag. <br>Foto: TORGEIR FJELD