Høyesterett neste stopp

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Straffeutmålingen i NOKAS-saken har vakt betydelig oppmerksomhet og protest. Mange syns nok at det er blitt for stor forskjell mellom aktoratets påstand og dommen, og mellom tingrettens dom og lagmannsrettens. Flere av de dømte fikk også unektelig god uttelling for sin vilje til å medvirke til å opplyse saken da den kom opp i lagmannsretten. Det ser ikke ut til at det er lagt like stor vekt på at denne viljen var totalt fraværende under tingrettsbehandlingen.

I det hele tatt har det vært ualminnelig mye bruk av ordet rabatt under disse rettsforhandlingene. Mange iakttakere har til tider følt seg hensatt til et marked, der ikke juss, men kjøpmannslogikk preget rettsforhandlingene. Det er rett nok solid tradisjon for at bidrag til å oppklare saken skal ansees som formildende moment ved straffeutmålingen. Og nylig har Stortinget utvidet denne adgangen. Men slik som dette er blitt anvendt i NOKAS-saken, frykter vi det strider mot så vel tradisjon som vanlig oppfatning om rettferdighet. Vi skal være forsiktig med å anvende et uklart begrep som «folkets rettsfølelse». Men vi tror folk flest vil syns det blir merkelig om disse forbryterne, som til og med drepte en politimann, og satte en rekke andres liv i fare, allerede om kort tid kan slippe ut av fengsel på permisjon. Derfor er det bra om Høyesterett får vurdert det nye innslaget i vår rettspleie som den store «strafferabatten» utgjør. Det samme gjelder den straffeformildende omstendighet som lagmannsretten har lagt seg på ved vurderingen av noen av de dømtes nye status som «kjendiser». En slik kjendisstatus er ofte en flyktig sak i vår tid.

Vi antar at riksadvokaten vil anke straffeutmålingen for alle de dømte til Høyesterett. NOKAS-saken var som anslag på vår sivile orden av så spesielt omfang og metode at det med god grunn hersker usikkerhet om straffenivået. Når også de formildende omstendigheter får så stort gjennomslag praktisk talt for alle de dømte, er det rimelig at Høyesterett får sagt sitt om hva slags straffer en så planlagt og organisert, brutal og voldelig forbrytelse skal gi.