Høyesterett skal behandle påkjørsel av elleveåring på Nøtterøy

En lastebilsjåfør som er dømt for å ha rygget over ei elleve år gammel jente på en sykkelsti på Nøtterøy, får anken behandlet av Høyesterett.

Ulykken skjedde i september i fjor på en gang- og sykkelvei på Nøtterøy. Sjåføren skulle tømme jord på et jorde og måtte rygge. Han stoppet da han hørte lyder under bilen, og oppdaget da at han hadde kjørt over jenta som hadde kommet på sykkelstien. Hun døde momentant.

Lastebilsjåføren ble dømt til fengsel i ni måneder da saken ble behandlet i Tønsberg tingrett. I ankesaken i Agder lagmannsrett ble straffen redusert til fengsel i seks måneder, selv om lagmannsretten mente sjåføren hadde opptrådt grovt uaktsomt.

Både den 40 år gamle sjåføren og påtalemyndigheten anket denne straffeutmålingen, og ankeutvalget i Høyesterett har tillatt saken fremmet.

(NTB)