Høyesteretts- dommeren var inhabil

Høyesterett har - sannsynligvis for første gang i historien - vært nødt til å gjenoppta en sak fordi en av høyesterettsdommerne var inhabil under første gangs behandling.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I den oppsiktsvekkende kjennelsen fra kjæremålsutvalget slås det fast at høyesterettsdommer Eilert Stang Lund var inhabil da han i august i fjor avviste en ankesak.

Høyesteretts kjæremålsutvalg mener høyesterettsdommer Eilert Stang Lund burde ha fratrådt under behandlingen av den aktuelle saken fordi de involverte parter tidligere har brukt nettopp Stang Lund som advokat. Dermed mener Høyesterett at Stang Lunds standpunkt i ankesaken kan være farget av hans tidligere rolle som advokat for en av partene.

Saken dreier seg om en strid mellom blant annet Anders Jahres dødsbo og Bjørn Bettum, hvor advokat Karstein J. Espelid i advokatfirmaet BAHR på vegne av Anders Jahres dødsbo anket til Høyesterett.
Dette avviste Høyesteretts kjæremålsutvalg i august i fjor. Advokat Espelid begjærte deretter saken gjenopptatt med den begrunnelse at et av kjæremålsutvalgets medlemmer, høyesterettsdommer Stang Lund, var inhabil.

Fullt medhold

Høyesterett har altså gitt Espelid fullt medhold.

Men samtidig som Høyesterett erkjenner brudd på domstolsloven, fastholder kjæremålsutvalget at anken ikke skal kunne fremmes overfor Høyesterett. Det gjør kjæremålet ved å vise til den tidligere kjennelsen.

Direktør Gunnar Bergby i Høyesterett avviser at Høyesterett på denne måten bruker en begrunnelse fra en kjennelse kjæremålet nettopp har avvist som ugyldig.

- Det nye kjæremålet tar et selvstendig standpunkt til realiteten i saken - om anken skal fremmes eller ikke.

Gunnar Bergby vil ikke gå inn på hvorvidt det som har skjedd er uheldig eller ikke, men sier det selvfølgelig hadde vært mye bedre dersom dette hadde vært unngått.

- Normalt blir inhabilitet oppdaget på et tidligere tidspunkt i prosessen. Når det ikke skjedde i dette tilfellet, har systemet gjennom sin nye behandling likevel ryddet opp i situasjonen.
- Har saken på noen måte svekket Stang Lunds autoritet?

Ikke hyggelig

- Det vil jeg ikke si. Stang Lund har forklart at han ikke husket sin befatning med saken. Han har selv laget et system som skal fange opp slike situasjoner, men denne gangen har det altså skjedd en glipp. Nå har kjæremålsutvalget slått fast at han burde ha fratrådt, og det er selvfølgelig ikke hyggelig at inhabiliteten ikke ble oppdaget ved første gangs behandling, sier direktør Gunnar Bergby.

Høyesterettsdommer Eilert Stang Lund var ikke tilgjengelig for kommentar i går.