Høyre: - Helt uaktuelt å godta PST-sjefens forslag

- Dette innebærer i realiteten å innhente data om millioner av uskyldige nordmenn, sier Nikolai Astrup (H).

FÅR LITE MEDHOLD: PST-sjef Benedicte Bjørnland møter motstand fra politisk hold og Datatilsynet etter et oppsiktsvekkende utspill om «big data»-overvåkning. Arkivfoto: Jacques Hvistendahl
FÅR LITE MEDHOLD: PST-sjef Benedicte Bjørnland møter motstand fra politisk hold og Datatilsynet etter et oppsiktsvekkende utspill om «big data»-overvåkning. Arkivfoto: Jacques HvistendahlVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): PST-sjef Benedicte Bjørnland får i dag massiv motbør for et foredrag der hun for første gang offentlig ber om utvidede metoder knyttet til såkalte «big data» - masseinnsamling av nett- eller mobiltrafikk.

Nikolai Astrup i Høyre gjør det klart at partiet ikke vil føye seg etter PST-sjefens ambisjoner på dette området. Han mener Bjørnland går altfor langt.

- Høyres syn er at PST-sjefens forslag er et omfattende virkemiddel som det er helt uaktuelt å gå videre med. Vi mener det er store prinsipielle betenkeligheter her, sier Astrup.

Han oppfatter forslaget som et ønske om masseovervåkning.

- Dette innebærer i realiteten å innhente data om millioner av uskyldige nordmenn. Det de foreslår er en mulighet til å samle inn nettraffikk fra alle norske borgere uten forutgående mistanke. Jeg oppfatter det som at PST ber om blankofullmakt til slik innsamling og at man først i etterkant skal se hva av materialet som er interessant, sier Astrup til Dagbladet.

Han sier han har forståelse for at PST «kan se det som hensiktsmessig å innhente data om alle nordmenns nettaktivitet», men mener signalene i forslaget går altfor langt.

- Det er ikke tvil om at sikkerhetstjenesten har behov for ulike verktøy for å bekjempe terrorisme. Men vi må passe på at vi ikke kaster de grunnleggende rettsstatlige prinsippene ut av vinduet. Det er også viktig at denne typen forslag ikke må styres av enkelthendelser, som at Norge nylig har opplevd en konkret terrortrussel, men av mer universelle prinsipper, sier Høyre-politikeren til Dagbladet.

Vil samle inn data for å «avdekke mønstre» Dette skriver PST-sjefen i foredraget som skal holdes på De nordiske juristmøter i ettermiddag:

«Jeg vil hevde at det for Norges del er et behov for å kunne anvende nye analyseteknologier for å kunne avdekke mønstre og trender, danne utgangspunkt for gode analyser og for å avsløre mistenkelig adferd hos enkeltindivider. Stordatateknologi er etter mitt syn et nødvendig virkemiddel å kunne ta i bruk når ivaretakelse av den nasjonale sikkerheten er formålet.

   For å kunne dra nytte av potensialet som stordata utgjør, vil det være nødvendig å samle en større mengde informasjon over tid. Innsamlingsprosessen vil ikke bare være rettet mot enkeltindivider, men grupper, trender og tematikk, uten at den enkelte person i utgangspunktet er interessant for oppgaveløsningen til PST.

  Dette kan eksempelvis være personer som er nevnt i blogger, nettavisartikler eller via sosiale medier, og som i utgangspunktet ikke hører hjemme i datasystemene til PST. Innhenting av store mengder data vil følgelig inneholde opplysninger om personer, som i utgangspunktet ikke oppfyller de krav til formålsbestemthet, nødvendighet og relevans for behandling av opplysninger som i dag gjelder for sikkerhetstjenesten».

SETTER NED FOTEN: Høyres Nikolai Astrup mener PST-sjefen går altfor langt og mener forslag om utvidet metodebruk ikke må knyttes til enkelthendelser som sommerens norske terroralarm.
Foto: Tomm W. Christiansen
SETTER NED FOTEN: Høyres Nikolai Astrup mener PST-sjefen går altfor langt og mener forslag om utvidet metodebruk ikke må knyttes til enkelthendelser som sommerens norske terroralarm. Foto: Tomm W. Christiansen Vis mer

Bjørnland har i dag ikke utdypet forslagene ytterlig, men det er ventet at hun vil uttale seg til media i kveld.

- Snurpenot Datatilsynet reagerer sterkt på signalene fra PST-sjefen.

- Sikkerhetsmyndighetene i USA burde ikke være noe forbilde for PST på dette området, slik Bjørnland later til å mene. Å sette hele samfunnet under etterforskning er noe ganske annet enn å undersøke begrunnede mistanker. Det blir som å fiske med snurpenot i stedet for harpun, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet, til Klassekampen.

Advokat og strafferettsekspert John Christian Elden, som blant annet har sittet i Metodeutvalget for kommunikasjonskontroll, reagerer slik på forslaget overfor Dagbladet:

- På godt norsk høres dette ut som «vi vil gjerne vite hva alle våre borgere gjør til enhver tid, slik at vi kan analysere dette for å forfølge de vi tror kan komme til å gjøre noe galt en gang i fremtiden». Det har likhetstrekk med Erich Mielkes utsagn som sikkerhetssjef i DDR om at «for å være helt sikker må vi vite alt».

- Går kaldt nedover ryggen Også Venstre og SV har i dag uttrykt kraftig motstand mot PST-utspillet.

-  Det gjør meg kald på ryggen. PST må forholde seg til samme verden som vi andre lever i, der datalagringsdirektivet er kjent ulovlig, og alle har vært rystet over avsløringene til Edward Snowden, sier SVs Snorre Valen til NRK.

- Det er helt uaktuelt at PST skal få lov til å lagre enorme menger info om uskyldige nordmenn. Slik informasjon kan misbrukes, det kan stjeles av utenforstående, og det er en retning vi ikke vil ta samfunnet, sier Sveinung Rotevatn i Venstre.

- MINNER OM DDR-REGIMET: Strafferettsekspert John Christian Elden mener Bjørnlands utspill kan sammenlignes med holdninger som «for å være helt sikker må man vite alt». Foto: Christian Roth Christensen
- MINNER OM DDR-REGIMET: Strafferettsekspert John Christian Elden mener Bjørnlands utspill kan sammenlignes med holdninger som «for å være helt sikker må man vite alt». Foto: Christian Roth Christensen Vis mer