Høyre fusker til eksamen

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Jan Petersen drev valgkamp på lavere skatter og bedre skole. Den Høyre-dominerte regjeringen som tok over etter valget, klippet til med store skattelettelser i sitt første budsjett, og har skrytt av det ved hver anledning siden. Denne høstens statsbudsjett skulle være eksamen for det andre valgløftet, partiets store skolesatsing. Nå fusker partiets skolepolitikere på harde livet for å unngå å stryke til eksamen.
  • Historieprofessor Francis Sejersted har skrevet og sagt at en vesentlig del av politisk virksomhet er å skape og opprettholde myter. Statsrådene Kristin Clemet og Erna Solberg har de siste dagene jobbet beinhardt for å lansere sine myter om at partiets satsing på skole handler om alt annet enn tilførsel av penger til lærere, utstyr og oppgradering av skolebygninger. Solbergs variant er at mer penger til kommunene som driver skolene, bare fører til sløsing og unødvendig utgiftsøkning. Clemet sier at partiets satsing handler om skolenes finansieringssystem og en luftig debatt om hvilke virkemidler som fører til kvalitet.
  • Dette er politisk abrakadabra. Dette vet ordførerne, og derfor lo de da statsråd Solberg gikk på talerstolen på ordførernes møte og bedrevitersk bestred den virkelighet hennes tilhørere arbeider i. Høyres egentlige skolepolitikk trer fram i forslaget om utvidet offentlig finansiering av private skoler, og i forslaget om å kutte ut ett skoleår fra ti til ni år på barne- og ungdomstrinnet. Begge forslagene strider mot selve grunnloven for den norske skolen som er at alle barn i landet, uansett bakgrunn og bosted, skal få like god skolegang.
  • Statsråd Clemet forsøkte seg i går med et særdeles grovt tilfelle av fusk i skolesaken. Med brask og bram hevdet hun at det er barnehageforliket i Stortinget som hindrer Høyre i å oppfylle sine valgløfter. Sannheten er at prislappen på Høyres eget barnehageforslag i valgkampen bare var noen hundre millioner lavere enn dette forliket. Kostnadene ved Høyres skattelettelser nevner hun ikke i det hele tatt.
  • Rent stryk.