Høyre lover flere sykehjemsplasser

Erna Solberg vil heve kvaliteten og kapasiteten i eldreomsorgen, men kan ikke gi tall, verken i antall plasser eller millioner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Med vår modell vil vi få fart på sykehjemsbyggingen i kommunene, sa helsepolitisk talsmann og nestleder, Bent Høie.

Kvalitet og kapasitet i eldreomsorgen, er hovedløftene Erna Solberg fremmer før Høyre tar sommerferie. Med Høyre i regjering skal det bygges flere sykehjemsplasser.

- I dag er 80 prosent av de som bor i norske omsorgshjem demente. Vi vil heve livskvaliteten for de menneskene som bor lengst på omsorgshjem og stimulere kommunene til å bygge flere sykehjem, sa Erna på Høyres oppsummerende pressekonferanse i dag.

Helsepolitisk talsmann Bent Høie mener problemet er at kommunene bygger flere omsorgsboliger enn sykehjemsplasser fordi det er billigere.

Vil ikke tallfeste omfanget
Solberg kritiserer Arbeidepartiets løftebrudd med de 12000 sykehjemsplassene som skulle vært på plass. Men selv har ikke Høyre tallfestet hvor mange sykehjemsplasser det er snakk om å bygge ut.

- Jeg mener det er useriøst å tallfeste plasser når det er kommunene som til slutt bestemmer det. Men det blir nok høyere enn de 12 000 plassene Arbeiderpartiet lover, sa Erna Solberg. 

Pengene skal komme fra staten. 

- Etter samordningsreformen vil behovet for flere pleieintensiveplasser øke, derfor må vi gjøre det enklere for kommuner å bygge flere sykehjemsplasser, ved at de får statlige driftstilskudd, sa Bent Høie.

Høyre lover at en økning av antall sykehjemsplasser ikke skal koste mye mer enn i dag. Kompetanseløftet vil derimot få en høyere prislapp.

-  Vi vil bygge ut systemet og bidra med statlige tilskudd for at det ikke skal bli så stor forskjell i driftskostandene mellom sykehjem og omsorgsboliger. Vi omfordeler pengene. Men selve kompetanseløftet kommer til å koste mer. Her snakker vi om et beløp på nærmere 150 millioner kroner, sa Bent Høie.

Landsbaserte kvalitetsmålinger Høyres mål er at norske omsorgstjenester skal gjøres mulig for alle å leve i hele livet.

- De som bruker omsorgstjenester skal få dyrke hobbyer, oppleve kultur, dra på turer og ha meningsfulle samtaler med andre mennesker, sa Solberg.

Høyre vil etablere nasjonale kvalitetsnormer for pleie- og omsorgssektoren. De nasjonale kvalitetstestene som de mener staten bør utarbeide, skal fange opp hvordan både eldre og pårørende opplever kvaliteten for både institusjonsbasert og hjemmebasert pleie- og omsorg. 

- Vi vet det er stor variasjon i kvaliteten på eldreomsorgen rundt om i landet, derfor vil vi innføre kvalitetsmålinger som er sammenliknbare for kommuner og institusjoner å jobbe systematisk etter. Det vil gjøre det lettere å heve kvaliteten, sa Bent Høie.

Høyrelederen presiserer at de er mer opptatt av resulateter enn av endringer.

- Vi skal bygge på de momentene som gjør at eldreomsorgen raskt blir bedre, sa Solberg.

Dette er hovedmomentene av tiltak Høyre la frem for å bedre eldreomsorgen:

• Etablere en statlig driftstilskuddsordning for å redusere forskjellene i driftskostander mellom sykehjem og omsorgsboliger, samt stimulere kommunene til å bygge flere sykehjemsplasser.
• Innføre statlige kvalitetsnormer i eldreomsorgen som fanger opp kvaliteten for brukere og pårørende.
• Innføre ordning med "Bruker- og pårørendeutvalg" ved heldøgns pleie- og omsorgstilbudene i kommunene, etter modell fra FAU i skolen.
• Etablere en rentekompensasjonsordning på toppen av dagens husbankfinansiering av sykehjem og bofellesskap for demente.
• Endre regelverket slik at det blir like enkelt for private å bygge ulike institusjoner og bofellesskap for eldre, som det var å bygge barnehager.

Erna Solberg kunne også skryte av stadig mer enighet mellom de borgerlige partiene mot slutten av Stortingsperioden, og la frem en liste over representantforslag. Men uenighetene er fortsatt manage.

- Selvfølgelig ville det vært fint å være der Fredrik Reinfeldt var ett år før valget i Sverige. Da var det det største partiet som måtte bevege seg, men det var de som lå lengst fra de andre. Vi er mer sentrumsorientert. Kanskje det er andre som må bevege seg, sier Solberg.

OPPSUMMERTE I DAG: Erna Solberg holdt avsluttende pressekonferanse på Mesh i Oslo i dag, og brakte nyheten om ny sykehjemssatsing. 
Foto: Erlend Aas / NTB scanpix
OPPSUMMERTE I DAG: Erna Solberg holdt avsluttende pressekonferanse på Mesh i Oslo i dag, og brakte nyheten om ny sykehjemssatsing. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix Vis mer