MILLIARLØFTE: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) legger fram skoleløfter for en milliard kroner. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
MILLIARLØFTE: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) legger fram skoleløfter for en milliard kroner. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpixVis mer

Elever som henger etter

Høyre med skoleløfter til en milliard kroner

Høyre vil lovfeste plikt for kommunene til å hjelpe elever som blir hengende etter og til å banke på dører for å få innvandrerbarn i barnehagen. Pris: Én milliard kroner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Høyre legger i dag fram en pakke med tiltak for tidlig innsats i skolen. På en rekke punkter skjerper Høyre kravene overfor kommunene og skolene ved lovfesting.

Ifølge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gjøres dette for å snu kulturen i kommuner og skoler vekk fra en holdning der en venter og ser, til en der en setter inn tiltak med en gang en ser at et barn sliter.

- Tall fra senter for leseforskning viser at om en setter inn tiltak for elever med språkvansker i førsteklasse, så fullfører 80 prosent videregående. Hvis en flytter dette til 4.-5. klasse, synker dette som en stein til 15-20 prosent. Mye av innsatsen i skolen, spesielt på spesialundervisning, settes konsekvent inn for seint. Vi er generelt for å gi kommunene stor frihet og selvbestemmelse, men her trengs det også sterkere krav til kommunen, sier kunnskapsministeren til Dagbladet.

Plikt til intensivopplæring

Det første punktet på Høyres liste, er å lovfeste en plikt for skolen til å gi intensivopplæring til elever som blir hengende etter.

- Hjelpen skal komme når den trengs, ikke når det er for seint. I praksis kan det være elever som sliter med lesing som skal få intensivundervisning i mindre grupper. Vi vi ha en enkelt ubyråkratisk ordning der skolene selv avgjør når det må settes inn innsats for å unngå fire uker med saksbehandling. Med lovfestingen vil det følge ressurser til kommunene, sier Isaksen.

- Fylkesmannen skal drive tilsyn med at dette følges opp, men det ligger ikke klageadgang for foreldre i dette. Det er igjen fordi vi ikke ønsker et byråkratisk system med forsinkende vedtak, sier Isaksen.

POLITISK KVARTER: Onsdag morgen ble temperaturen høy da Hareide debatterte mot Listhaug i NRKs «Politisk kvarter». Dagbladets kommentator, Martine Aurdal raser over Listhaugs argumenter og retorikk. Video: Anna Näumann / NRK / Faksimile Dagbladet Vis mer

Han tror likevel en lovfesting vil føre til endring.

- Summen av midler, politisk press og nye lovkrav mener jeg vil gi ending. Det er en tydelig beskjed om at å vente og se ikke er et alternativ.

Statlig inngripen

Høyre vil også lovfest en nedre grense for skolekvalitet og pålegge skoleeiere som har for dårlige skoleresultater over tid, nasjonal hjelp til å løfte kvaliteten på skolen.

- Der kommuner år etter år har dårlige resultater skal staten inn og hjelpe til med å snu dette. Kommunalt selvstyre og ansvar er viktig, men det er viktigere at elevene får den læringen de skal ha. Standarden skal settes ut fra et bredt sett med kriterier fra faglige resultater til mobbetall.

Plikt til å banke på dører

Høyre vil også reformere spesialundervisningen og sikre at innsatsen settes inn tidlig i utdannelsesløpet. Det skal skje blant annet ved å lovfeste krav om at alle barneskoler skal ha spesialpedagogisk kompetanse.

Som Høyre tidligere har sagt vil de videre lovfeste en kommunal plikt til å «banke dører» og drive oppsøkende virksomhet for å få innvandrerbarn i barnehage.

- Det er alt gitt 10 millioner kroner til å prøve ut dette etter modell fra bydeler i Oslo. Når noen blir foreldre og helsestasjonene kommer på besøk, har kommunene også med en person som markedsfører barnehagetilbudet overfor minoritetsforeldre for å bygge ned barrierene for å gå i barnehage for innvandrerbarn, sier Isaksen.

Kommunene vil bli pålagt å ha en slik oppsøkende virksomhet, det er ikke slik at de pålegges å oppsøke alle minoritetsforeldre, understreker han.

Sist, men ikke minst, vil Høyre lovfeste en samarbeidsplikt mellom barnehage og skole for å sikre en god overgang.

- I dag har noen kommuner veldig gode overganger, andre har det ikke. En lovfesting betyr at kommunene skal ha en plan for hvordan dette skal gjennomføres slik at det blir enklest mulig, sier han.

Friske penger

Tiltakene for tidlig innsats som Høyre legger fram i dag, vil koste rundt en milliard kroner i nye penger over fireårsperioden, ifølge partiets beregninger.

- Kommunene må få penger til å følge opp tidlig innsats, noe vil øremerkes, noe vil gis til kommunene i form av økte rammer, sier Isaksen.

Ifølge Isaksen skal valgløftene for tidlig innsats i skolen være blant Høyres største satsinger de neste fire årene.

- Kravet om at barn skal ha rett til å lære, er en papirbestemmelse for mange barn. Det går 10 000 barn ut av norsk skole som vi ha problemer med videre utdanning fordi de er så dårlige til å lese. Jeg mener kommunene skal ha stor frihet og ansvar for å utforme skolepolitikken, men for en del av de kommunene som ikke gjør jobben betyr det de må endre seg.