Høyre og Frp: - Disse 15 tiltakene kommer til å ha øyeblikkelig effekt

Frp og Høyre vil ha mer midlertid opphold, bytte penger med kuponger og legge restriksjoner for familiegjenforeninger.

<strong> LA FRAM FORSLAG:</strong> 
Fremskrittpartiets parlamentariske leder Harald Tom Nesvik  (t.v.) og Høyres  parlamentariske leder Trond Helleland kommenter lederskifte i Nobelkomiteen tirsdag ettermiddag.
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
LA FRAM FORSLAG: Fremskrittpartiets parlamentariske leder Harald Tom Nesvik (t.v.) og Høyres parlamentariske leder Trond Helleland kommenter lederskifte i Nobelkomiteen tirsdag ettermiddag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

(Dagbladet):De parlamentariske lederne til Høyre og Frps stortingsgrupper framførte i dag sitt budskap om asylpolitikken i Stortinget.

Dette etter at NRK tidligere i dag meldte om at de to partiene ønsket å blant annet bytte ut penger med matkuponger når Norge skal ta i mot den store asylsøkerstrømmen som den siste tiden har kommet over Storskog.

Der har det i de siste ukene kommet over 100 mennesker per dag over fra Russland.

- Derfor har vi lagt inn 15 helt konkrete forslag om innstramminger i asylpolitikken. 15 månedersregelen med automatisk opphold settes også imidlertidig til side i våre tiltak, sier Harald Tom Nesvik i Frp.

- Vil ha mer midlertidig opphold Med seg hadde han Høyres Trond Helleland.

Partiene vil blant annet ha økt bruk av midlertidig opphold, opprette omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere, innstramme ytelser til innvandrere.

De ønsker også å intensifisere arbeidet med å få ut de flyktningene som kommer fra Russland.

- Det som er viktig er at vi sender klare signaler med innstramminger som virker. Derfor håper jeg at vi får tilslutning fra Stortinget. Det klare signalet må være at vi tar i mot de som trenger beskyttelse og ikke de som ikke trenger det, sier Helleland til pressen.

Under pressekonferansen sa han at de hadde en rekke tiltak som ville ha en hurtig begrensende effekt på innvandringsstrømmen.

- Det vil ikke lenger være budsjettposter som styrer hvor mange en kan sende ut. I tillegg går det på innstramminger av asylgjenforeninger og innstramming av ytelser til de som kommer,

Vil ha innspill utenfra Forslagene er ifølge Nesvik sendt til KRF og Venstre. Han utfordret også andre partier til å sende inn sine forslag.

- Dette for å få til bedre tiltak og et breiest mulig flertall, sa Nesvik til pressen og understreket at han ville fokusere på innstrammingstiltak og ikke liberalisering av innvandringspolitikken i tiden framover.

På spørsmål om han hadde et samlet parti i ryggen, svarte Nesvik at han hadde nettopp det.

- Innen jul Høyres Helleland ville ikke snakke om å stenge grensa til Russland.

- Det er noe justisministeren og utenriksministeren har kontroll på. Det har jeg full tillit til. Det å stenge en slik grense er et alvorlig tiltak, sa Trond Helleland.

Videre sa Helleland at han ville ha forpliktende tiltak på plass før jul.

- Det vil jeg regne med, sa han og avslo at han og Frp hadde kastet bort tid før de kom med de forslagene de har lagt fram nå.

Arbeiderpartiet enig i det meste Regjeringen har blant annet blitt kritisert for å være passive av Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet.

Nå får Høyre og Frp imidlertid positive signaler fra samme parti.

- Vi kan kvittere ut det aller meste over bordet. Noe er vi spørrende til, og et par ting er vi uenig i - men det viktigste er at alt dette kan vi snakke om og finne enighet om, sier Aps kommunal- og flyktningepolitiske talskvinne, Helga Pedersen, til Dagbladet tidligere i dag.

Dette vil de ha Her er de 15 punktene Høyre og Frp vil ha på plass, opprinnelig publisert av NRK:

1. Sikre retur av personer som søker asyl til Norge og som har hatt opphold i Russland, og gi dette arbeidet høyeste prioritet.

2. Prioritere arbeidet med rask retur av personer som har fått avslag på sin asylsøknad, og i særdeleshet prioritere retur av grupper der dette vil ha effekt på tilstrømningen fremover. Som en følge av dagens pressede situasjon, er det viktig at myndighetene har tilstrekkelig med ressurser for å kunne drive et effektivt returarbeid. Post for utsendelse av kriminelle utlendinger og asylsøkere med endelig avslag bes derfor omgjort til en overslagsbevilgning i statsbudsjettet.

3. Arbeide for opprettelse av omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere i opprinnelsesland for å forebygge at enslige mindreårige sendes ut på farefulle reiser og for å legge til rette for trygg retur.

4. En instruks om en fornyet vurdering av beskyttelsesbehovet både ved fornyelse og permanent oppholdstillatelse innføres innen 1. januar 2016. Dersom grunnlaget for opphold kan ha falt bort som følge av politiske, sosial eller humanitære forbedringer i hjemlandet, skal utlendingsmyndighetene uten ugrunnet opphold starte med tilbakekall av oppholdstillatelsen til de som fikk opphold på slikt grunnlag.

5. Et lovforslag om nye midlertidige beskyttelsesformer, der oppholdstid ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Samme proposisjon skal også omhandle bruk av integreringskriterier for innvilgelse av permanent opphold, i kombinasjon med krav til oppholdstid ut over fem år for enkelte beskyttelseskategorier. Saken skal legges frem slik at tiltakene kan iverksettes i løpet av først halvår 2016. Stortinget samtykker til at departementet med en slik frist får anledning til ikke å følge normale prosedyrer for høringer.

6. Et lovforslag om å stramme inn retten til familieinnvandring for asylsøkere og flyktninger. Proposisjonen skal inkludere, men er ikke begrenset til, innføring av underholdskrav i tilfeller hvor familielivet kan utøves i et annet land enn Norge, vilkårene for familiegjenforening i tilfeller hvor familien har opphold også i et annet trygt område, strengere regler for familieinnvandring til foreldre til enslige mindreårige som kan returnere til hjemlandet og fortsatt underholdskrav ved søknad om fornyelse i saker hvor det gjaldt et underholdskrav for førstegangstillatelse. Saken skal legges frem slik at innstrammingene kan iverksettes i løpet av første halvår 2016.

7. Å suspendere utlendingsforskriften § 8—2 inntil videre. (15-månedersregelen).

8. Vurdere sentrale sider ved norsk utlendingslovgivning og gjennomgå norsk praksis der Norge har en annen vurdering av beskyttelsesbehovet for ulike nasjonaliteter sammenlignet med praksis i land det er naturlig å sammenligne oss med. Regjeringen bes fortløpende foreta forslag til lovendringer, forskriftsendringer og justere aktuelle instrukser med sikte på å oppnå innstramminger.

9. Sørge for at ordningene for ytelsene til asylsøkerne er minst like lave i Norge som i andre sammenliknbare land. Nivået på ytelsene til asylsøkere skal være av en slik art at Norge ikke fremstår som økonomisk attraktivt i forhold til andre europeiske land. Disse vurderingene må skje fortløpende. Regjeringen bes vurdere ordninger for i størst mulig grad erstatte kontantytelser med økt bruk av naturalytelser som kuponger som kan innløses i butikker for kjøp av mat og klær.

10. Igangsette et arbeid med sikte på innføring av botidskrav for mottak av kontantstøtte i løpet av våren 2016. Botidskrav vurderes innført også for andre ordninger som skatteklasse 2.

11. Gjennomgå alle særordninger for flyktninger og asylsøkere i folketrygden med sikte på innstramminger i løpet av våren 2016. 12. Legge frem sak om å heve botidskravet for norsk statsborgerskap i løpet av våren 2016.

13. Arbeide frem modeller og tiltak for å styrke det frivillige arbeidet med integrering og aktivitetstilbud i mottak, og komme tilbake til Stortinget i forbindelse med varslet integreringsmelding våren 2016.

14. Sørge for at målet om å forhindre migrasjon og fremme returmuligheter for personer integreres i utenrikspolitikken. De land som mottar norsk bistand forventes å respektere forpliktelsen til å ta imot egne lands borgere.

15. På noe lengre sikt, igangsette et arbeid for å vurdere om internasjonale konvensjoner og fortolkningen av slike konvensjoner er tilpasset en situasjon med store migrasjonsutfordringer.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer