Høyre og FrP krever offentlig utvalg for utviklingshemmede

- Et nytt overgrep mot de svakeste av de svakeste, når det offentlige ikke tar sitt ansvar på alvor, sier justispolitiker.

VIL HA OMFATTENDE TILTAK: - Det finnes ingen raske løsninger på disse utfordringene, sier Andre Oktay Dahl, som selv jobbet med utviklingshemmede i tre og et halvt år, som ufaglært og student. 

Foto: Truls Brekke/Dagbladet
VIL HA OMFATTENDE TILTAK: - Det finnes ingen raske løsninger på disse utfordringene, sier Andre Oktay Dahl, som selv jobbet med utviklingshemmede i tre og et halvt år, som ufaglært og student. Foto: Truls Brekke/DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||(Dagbladet): Både Aase Michaelsen (FrP) og André Oktay Dahl i stortingets justiskomité reagerer sterkt på den siste ukas reportasjer i dagbladet.no, som har undersøkt hvordan rettssikkerheten til utviklingshemmede ble ivaretatt av politiet i en rekke overgrepssaker.

Tidligere i år har Dagbladet avdekket alvorlige mangler i kommuners og kommunale skjermede bedrifters håndtering av overgrepssaker — også her med utviklingshemmede som fornærmet part.  

De justispolitiske talspersoner i FrP og Høyre mener det må nedsettes et offentlig, hurtigarbeidende utvalg, for å forberede en kraftig opprusting av utviklingshemmedes rettssikkerhet.

- Omfattende tiltakspakke
Aase Michaelsen sier Dagbladets avsløringer klargjør behovet for «en omfattende pakke med tiltak» for å ruste opp rettssikkerheten på feltet.

-En rød tråd i reportasjene er at de svakeste av de svakeste blant oss blir ignorert i det offentlige og i strafferettsapparatet. De blir rett og slett behandlet som mindreverdige. Det er forkastelig. Jeg reagerer med avsky, sier Michaelsen til Dagbladet.

Hun peker på at alle historiene handler om utviklingshemmede som angivelig er blitt utsatt for seksuelle overgrep, og hvordan kommuner og politi håndterer den situasjonen.

- Det er et nytt overgrep mot de svakeste av de svakeste, når politiet og det offentlige hjelpeapparatet ikke tar sitt ansvar på alvor, sier Michaelsen.  

- Styrke kunnskapsnivået

Oktay Dahl, justispolitisk talsmann for Høyre, jobbet med utviklingshemmede i tre og et halvt år under studietida. Han var i likhet med mange kollegaer ufaglært.  Nettopp mangel på bruk av relevante fagpersoner, og manglende forståelse av hovedpersonens utviklingshemming — blant annet under etterforskning og i retten — er en gjenganger i flere av sakene Dagbladet har undersøkt.  

- Det finnes ingen raske løsninger på disse utfordringene, sier Oktay Dahl til Dagbladet.

- Det trengs økt kompetanse i alle ledd for å sikre utviklingshemmede bedre rettssikkerhet. Vi må gjøre noe med mengden ufaglærte — slik jeg selv var - uten kompetanse i forhold til å skjønne tegnene på at noe foregår. Vi må gjøre noe med at det er for dårlig lederkompetanse ved den enkelte bolig eller institusjon. Og vi må gjøre noe med manglende kompetanse i politiet og i domstolene. Vi må nedsette et bredt sammensatt offentlig utvalg som må se på hele problemkomplekset, og komme med konkrete forslag for å styrke kunnskapsnivået, sier Oktay Dahl. 

- Toppen av isfjellet
FrPs justispolitiske talskvinne ramser opp eksempler på tiltak de siste dagenes reportasjene viser behov for:   

Synliggjøring av problemene. Statistikk over utviklingshemmedes skjebne i strafferettsapparatet, men også innen andre samfunnsområder, som helse- og sosialsektoren.  

- Det må innføres systemer og rutiner som synliggjør omfang og behov. Ofrene må være synlige i statistikkene. Jeg tror utviklingshemmede er en bortgjemt gruppe, og at vi bare ser toppen av isfjellet. Når man ser hvor lite system og statistikk som finnes, får man inntrykk av at dette er menneskeskjebner som nærmest bare blir puttet i ei søppelbøtte, sier Michaelsen.   

Økt bruk av faglig kompetanse, for eksempel innføring av ambulerende, regionale fagteam som automatisk rykker inn med bistand til politiet i overgrepssaker.

- Det er forkastelig at offentlige etater ikke samarbeider på tvers. Jeg blir provosert av et politi som ikke ser at de trenger hjelp fra kompetente fagfolk for å løse disse sakene. Det kan i enkelte tilfeller se ut som viljen til å løse disse sakene ikke er til stede. Når pårørende selv må ta affære, for å få kompetente mennesker fra helsevesenet inn i disse sakene, er det noen som bør skamme seg. Er det noen i samfunnet som fortjener oppmerksomhet fra våre fremste fagfolk, er det nettopp disse utsatte menneskene.  

Økt rekruttering av politifolk til dommeravhørsordningen og overgrepssaker med spesielt sårbare grupper.     

- Vi kan ikke ha det slik, som to etterforskere fortalte om i Dagbladet, at politifolk ikke orker å ta i denne typen saker, eller sier nei til å ta dommeravhørsutdannning. Vi er nødt til å lage systemer som bidrar til å øke rekrutteringen av polititjenestemenn til disse sakene. Vi må blant annet være villig til å ha differensiert lønn. Samtidig blir jeg provosert hvis det er slik at en del politifolk skyr disse sakene fordi de er vanskelige og tidkrevende. Det har noe å gjøre med hvilket menneskesyn man blottlegger. Vi snakker om en gruppe mennesker som virkelig trenger oss i det offentlige, sier Michaelsen.  

Svakheter ved loven
I Dagbladets artikler har det også blitt påpekt at dagens lovverk åpner for forskjellsbehandling og tilfeldigheter bl.a. i når politiet foretar dommeravhør av utviklingshemmede eller ei. Ved en bestemt type overgrepssaker har ikke utviklingshemmede fornærmede automatisk rett til bistandsadvokat, i motsetning til mindreårige. Lista over utfordringer er lang.

- Nettopp derfor må vi nedsette er utvalgt som ser bredt på dette, og lage en hel pakke for å gjøre et kraftig løft for rettssikkerheten til denne utsatte gruppa. De faller mellom alle stoler, og ingen ser ut til å ta fatt i det. Vi må på gjøre en ordentlig jobb. Men det bør ikke ta lang tid. For det som gir meg en uhyggelig følelse, er at mens vi nå snakker, pågår det kanskje nye overgrep, sier Michaelsen.  

PS 1: Statens råd for likestilling av funksjonshemmede foreslo senest i 2008 å nedsette et offentlig utvalg som gjennomgår livssituasjonen, levekårene og tjenestene for utviklingshemmede i Norge. Rådet påpekte at det da var 16 år siden HVPU-reformen ble satt ut i livet, og ti år siden sist utviklingshemmedes levekår ble undersøkt.     

PS 2: Etter Dagbladets artikler i mars, foreslo FrP å opprette et eget ombud for utviklingshemmede. Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) var blant de som mente at intensjonen er god, men at det er lang viktigere å styrke tilsynet av tjenestene for utviklingshemmede, og å følge opp de mange ulovlighetene som avdekkes. FrPs forslag ble nedstemt i stortinget denne måneden.
- En ny ombudsordning vil ikke gjøre noe med de grunnleggende utfordringene som disse sakene illustrerer, sier Høyres André Oktay Dahl.