Høyre og venstre hånd

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det er all grunn til å spørre om Oslo-politikernes høyre hånd vet hva den venstre gjør i boligpolitikken. Den ene «hånda» selger ut kommunale utleieleiligheter i ekspressfart, mens den andre leter med lys og lykte etter boliger til sosialt vanskeligstilte. Dagbladets reportasjer om den dødssyke tobarnsfaren som ble truet med utkastelse, viser at det ikke bare skorter på oversikt, men også på sosialt sinnelag.
  • Men det er ikke bare overfor vanskeligstilte boligpolitikken spiller fallitt. Denne måneden skal bystyret i Oslo kommune vedta et hastesalg av 1744 leiligheter som ansatte ved Ullevål, Aker og Sunnaas Sykehus nå bor i. Dette skjer i forbindelse med at eierskapet av sykehusene skal overføres fra Oslo kommune til staten. De sykehusansatte, som i dag bor i utleieboligene, mener et slikt salg vil påføre Oslo en akutt mangel på sykehuspersonell.
  • Markedsprisen på boliger i Oslo er nå så høy at nøkkelpersonell med alminnelige inntekter blir presset til å ta jobb andre steder. Dette gjelder folk i helse- og pleiesektoren, men også i skole og førskole. Det er bare måneder siden 140 stillinger i Oslos barnehager sto tomme. På samme tidspunkt var det stor søkning til førskolelærerstillinger i Hamar. Å selge 1744 utleieboliger for sykehuspersonell er kortsiktig.
  • Markedsprisen på boliger er også den direkte årsaken til at mange blir sosialklienter. Brå endringer i livssituasjon, som skilsmisse eller sykdom, betyr for mange et inntektsbortfall som gjør det umulig å klare boligutgiftene i pressområder. Istedenfor å klare seg på egen inntekt, må man be kommunen om hjelp. I mangel av utleieleiligheter til overkommelige priser, blir kommunen og en del sosialklienter henvist til hospitser, som er en dyr og dårlig løsning for alle parter.
  • Dette er både dårlig boligpolitikk og dårlig sosialpolitikk. Det er politikernes oppgave å løse borgernes fundamentale behov der markedet svikter. Istedenfor å sikte mot kortsiktig gevinst på boligmarkedet burde kommunen vært en så mektig aktør på utleiemarkedet at den påvirket boligprisene nedover - ikke oppover.