Høyre om i helse

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

HELSE: Etter Høyres landsmøte må velgerne nå forholde seg til at en regjering utgått fra Høyre og Fremskrittspartiet vil privatisere helsetilbudet. Begge partier hevder at det er hensynet til befolkningen som betinger denne politikken, men all kunnskap og erfaring fra inn- og utland forteller oss at private helsetjenester både er kostbare og usosiale. Dette er ideologi, ikke fornuft. USA har i dag verdens dyreste helsevesen. Her har private entreprenører av alle slag skapt et helsevesen som verken leverer varene eller klarer å holde kostnadene under kontroll. En tredel av befolkningen står enten helt uten helseforsikring eller mangler adekvat dekning utover øyeblikkelig hjelp, og selv med helseforsikring vil alvorlig sykdom medføre økonomisk ruin for mange amerikanere.

I STORBRITANNIA er det nylig avslørt at private klinikker har mottatt store offentlige overføringer for pasienter som er blitt henvist, men som aldri har fått behandling.

Det hele har skjedd under velvillig overvåking av private konsulentfirmaer som, mot god betaling, har forsikret befolkning og myndigheter om at alt er i sin skjønneste orden. Her hjemme brukes nå ca. 10 prosent av midlene i spesialisthelsetjenesten på private helsetjenester.

I det gamle Helse Øst var andelen hele 16 prosent før sammenslåingen med Helse-Sør. Selv om en del av denne virksomheten utføres av ideelle organisasjoner, er det ingen tvil om at det også er betydelig privatøkonomisk gevinst knyttet til geskjeften. Det aller meste er finansiert av det offentlige, og kontrollen med pengebruken er minimal.

DETTE er ALVORLIG fordi det foreligger omfattende dokumentasjon på at private klinikker velger bort pasienter med sammensatte lidelser og høy risiko for komplikasjoner, og heller sikter seg inn mot pasienter med forutsigbare behandlingsforløp. Om det likevel oppstår komplikasjoner, overlates pasientene til det offentlige. Slik fratas de offentlige sykehusene sin viktigste inntektskilde, og blir sittende igjen med utgiftene.