Høyre vedtok med overveldende flertall å fjerne fedrekvoten

Følg Høyres landsmøte direkte her.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||
Den svært engasjerte debatten handlet om valgfrihet,  som er det store
ordet på Høyre-landsmøtet, eller statlig overstyring og mistillit til
familienes evne til å ta fornuftige valg.

De som ville fjerne fedrekvoten argumenterte med at familiene og fedrene må ta ansvar selv.

- Det er på tide å ta oppgjør med Aps familiepolitikk, sa
stortingsrepresentant Gunnar Cundersen.

Høyre-leder Erna Solberg var mot å fjerne fedrekvoten, men det var
nestleder Jan Tore Sanner som sloss på vegne av partiledelsen for å bevare
den.

- Fedrekvoten er båret fram av modige kvinner fra mange partier og bruk av
politiske virkemidler. Høyre har vært med på å bygge ut fedrekvoten fordi
dette har sikret mer valgfrihet for familien. Veldig mange fedre møter
holdninger på sin arbeidsplass som gjør at de ikke har reell valgfrihet.
Jeg er for valgfrihet, og fedrekvoten sikrer valgfrihet, sa nestleder Jan
Tore Sanner.

Annette Solli spurte salen hva man skal gjøre når kartet og terrenget ikke stemmer.

- Det er forsatt
dessverre sånn at deler av arbeidslivet har arbeidsgivere som
mottarbeider fedre som vil ta ut fødselspermisjon. Det er ikke nok at far
sier han ønsker pappaperm. Noen steder i arbeidslivet er det slik. Dersom
vi vedtar denne resolusjonen, vil vi frata en del fedre den reelle retten
til pappaperm. Det blir feil å svare på regjeringens forslag om utvide
pappakvoten til 14 uker med å fjerne pappakvoten. Problemet er at far ikke
har selvstendig opptjeningsrett, sa Annette Solli.

Linda Cathrine Hofstad Helleland fra Høyres kvinneforum sa at de skulle skape Høyres familiepolitikk for framtida.
- Skal vi ta til takke
med Aps sosialdemokratiske modell, eller skal vi skape en politikk for
framtida. Hvis landsmøtet mener valgfrihet og tillit til enkeltmennesket er
viktig, er tida inne til å gi full frihet til foreldrene i å velge sin
foreldrepermisjon, sa drivkraften bak fjerningen av av pappakvoten.

Tilhengerne av å fjerne fedrekvoten ville ha seg frabedt å få Jens
Stoltenberg eller Audun Lysbakken inn på kjøkkenet for å bestemme hvordan
foreldrene skal fordele permisjonen.

- Gi fedre selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger, og fri fordeling
av foreldrepermisjonen   Høyre vil ha et samfunn mindre statlig styring og
mer frihet for den enkelte. Høyres landsmøte vil gi full frihet til
familiene. Foreldre må selv få lov til å bestemme fordelingen av
foreldrepermisjonen. Høyre stoler på at foreldrene er de beste til å skape
gode rammer for barna sine og best vet hva som fungerer i deres liv.

-Vi må gi ansvar til unge menn. Vi kan ikke vente på den siste grinebiterne
i næringslivet. Har vært nødvendig å ha lovregler. Men på et tidspunkt må
vi ansvarliggjøre mennene og og familiene, sa stortingsrepresentant Olemic
Thommessen.