Høyrebølgen er tilbake

Norsk venstreside er i krise.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kommunevalget viser at det er stor stabilitet i de politiske blokkene. Samtidig skjer det betydelige endringer av styrkeforholdet innenfor blokkene som kan påvirke både den nåværende regjeringen og samarbeidet på borgerlig side. SV gikk i natt på nok et valgnederlag som viser at partiet er inne i en langsiktig negativ trend. Det gode valget for Høyre og FrP bekrefter at høyrebølgen er tilbake, denne gang mer konsolidert og solid enn tidligere. Sentrumsblokken viste også brukbar form, og kan ikke avskrives som viktig politisk faktor i tida framover.

Valget bekrefter at norsk politikk har fått en fordelingsnøkkel som grovt sett gir 40 prosent til Arbeiderpartiet og venstresida, 40 prosent til Høyre og FrP og 20 prosent til sentrumspartiene. Denne gang er det særlig Høyres gode valg og FrP’s soliditet og landnåm i nye distrikter, som peker seg ut. Fra å være et parti med en meget ustabil velgermasse, har FrP utviklet seg til å bli en bevegelse med trofaste supportere. Siv Jensen og hennes flokk har dessuten fått bedre fotfeste i de nordligste fylkene. I sum betyr dette at vi går mot en politisk situasjon hvor to jevnstore høyrepartier forvalter en meget betydelig del av velgermassen.

SV’s situasjon er svart og vanskelig. Partiet lekker i alle kanter og har svekket sitt tradisjonelt gode grep på ungdommen. Siden forrige kommunevalg har partiet mistet nesten halvparten av sine velgere, og nedgangen fra stortingsvalget for to år siden fortsetter. At Arbeiderpartiet mange steder har gjort et godt valg, har ikke vært tilstrekkelig til å fange opp SV’s tilbakegang. Rød valgallianses framgang i enkelte kommuner, kan heller ikke viske ut skriften på veggen. Den forteller at norsk venstreside er i krise.

Ingenting tyder på at SV’s katastrofevalg vil ha noen umiddelbar betydning for deltakelse i den rød-grønne regjeringen. AP’s og SP’s gode valgresultater innebærer at regjeringen samlet ikke er nevneverdig svekket. Likevel er det skapt en ny situasjon som fort kan utløse spenninger og motsetninger i regjeringssamarbeidet. SV har nå to år igjen til å vise at partiet får gjennomslag for hjertesaker i regjeringen. Alle snakker om "maktens slitasje", men det velgerne straffer er snarere mangel på utøvelse av makt.

Her står det om mer enn SV’s valgresultater og Kristin Halvorsens framtid som politiker. SV kom i regjeringsposisjon etter mer enn 40 års politisk ørkenvandring. Et parti som tidligere bevisst ble holdt ute i kulda, ble tatt inn i varmen og gjort ansvarlig. Hvis det prosjektet mislykkes, kan SV ta opp vandringsstaven igjen. Det kan bli innledningen på et langvarig hegemoni for høyrepartiene.

Forholdet mellom Høyre og FrP er i dag ikke særlig varmt. Valgresultatet åpner for mer hjertelige og konkrete forbindelser. Det er i dag den farligste trusselen i norsk politikk.

Høyrebølgen er tilbake