Høyst ærverdig raddis

Navn: Ole Jakob Bae Alder: 61 Yrke: H.r.advokat

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Ole Jakob Bae har ført over 1500 saker for Høyesterett, men nå har han fått en sak han ikke vil ha. På prinsipielt grunnlag, selvfølgelig, mannen er jo en vandrende prinsippdebatt. Han nekter å overta ankesaken for legen Christian Sandsdalen fordi han mener Frode Sulland bør føre saken helt til mål. Det mener også Sulland og Sandsdalen, men i Høyesterett må det formelle være i orden, og Sulland har ikke møterett for landets høyeste domstol. Det får han når Stortinget vedtar en lovendring utpå vinteren, men det er altså for seint. Sier retten.
  • Bae har ikke bare møterett for Høyesterett. Som fast forsvarer har han møteplikt og sin daglige gange i korridorene i Oslos gamle tinghus. Ingen vet hvor mange ganger han har startet dagen med de foreskrevne ordene: Høyst ærverdige rett, rikets øverste dommere, men han har i alle fall holdt på så lenge at han er blitt en høyst ærverdig radikaler.
  • For venstresida i norsk samfunnsliv har mange advokater, men relativt få store jurister, og enda færre praktiske sakførere. Ole Jakob Bae er blitt deres guru. Ikke bare fordi han er en opprører i svart kappe, men fordi han forener faglig dyktighet og integritet med menneskelig varme og ekte engasjement. Fordi han ikke bare prosederer sakene, han vinner en del også. Og gir sjelden opp. Han var med på å gi Per Liland oppreising og erstatning for et ødelagt liv, og har i snart 30 år ført en vedvarende kamp mot politivold, maktmisbruk og overvåking.
  • For oss som husker ham fra Loran-C, fra listesaken, Alta-saken og andre mer eller mindre politiske prosesser i 1970- og -80-åra, framstår han som litt grå og prektig, men det var kanskje fordi han prosederte sakene i retten, ikke over en halvliter på Gamle Christiania.
  • Han begynte sin karriere som advokat for de virkelig fine. For Løvenskiold, Treschow og Mathiesen. Han var fullmektig i advokatfirmaet Lous, Platou og Hagemann og har en fotnote i firmaets historie som «en meget dyktig, men kanskje....» Så ble han da også en støttespiller for KROM, for Forsvarergruppen av 1977 og juridisk rådgiver for SVs stortingsgruppe. Satt i bystyret for SV et par år, men hadde nok kveldsarbeid fra før.
  • Når han da ikke jogger i Nordmarka eller trener små håpefulle fotballstjerner. Mannen i forsvarerkappe har spilt i Steinkjer-trøya med størrelser som Dybwad, Kotte og Stakseth. Han spilte indre og ytre venstre.