Høyt utdannede nordmenn

Sammenlignet med de fleste andre OECD-land har Norge et svært høyt utdanningsnivå. I Norden er vi flinkest i klassen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Flere norske kvinner enn menn fullfører utdanning på universitets- eller høyskolenivå, men kvinnene faller fra på doktorgradsnivå.

Omtrent 85 prosent av den norske befolkningen i aldersgruppa 25-64 år har utdannelse på videregående skolenivå eller høyere i 1999. Det er kun USA (87 prosent) og Tsjekkia (86 prosent) som har høyere utdanningsnivå i denne aldersgruppa.

Gjennomsnittet for OECD-landene var 62 prosent, viser statistikk fra OECD som er tilgjengelig på nettsidene til Statistisk Sentralbyrå.

Norge på topp i Norden

Mens 85 prosent av nordmenn mellom 25 og 64 år har minimum videregående utdanning, er tilsvarende tall for Danmark og Sverige henholdsvis 80 og 77 prosent. I Finland har 72 prosent utdannelse på videregående skolenivå eller høyere, mens Island hadde den laveste andelen med 56 prosent.

I Norge har imidlertid kun 28 prosent i aldersgruppa utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Dette er over gjennomsnittet på 22 prosent for OECD-landene, men godt under Canadas 39 prosent.

Landene med lavest andel av befolkningen med utdanning var i 1999 Mexico (20 prosent), Portugal (21 prosent) og Tyrkia (22 prosent).

Høyt utdannede kvinner

Flere norske kvinner enn menn fullførte i 1999 utdanning på universitets- eller høyskolenivå. 28 prosent av kvinnene mellom 25 og 64 år fullførte høyere utdanning, mens det tilsvarende tallet for norske menn var 27 prosent.

I 13 av OECD-landene var det flere kvinner enn menn fullførte høyere utdanning, og i alle de nordiske landene var det slik.

Men selv om flere norske kvinner enn menn som fullfører utdanning både på videregående skolenivå og på universitets- og høyskolenivå, er det fremdeles er det flere menn enn kvinner som avlegger doktorgradseksamen.

I 1999 sto menn bak 64 prosent av de avlagte doktorgradseksamene i Norge. Dette er i samsvar med gjennomsnittet i OECD-land, hvor det i alle land er flere mannlige enn kvinnelige doktorander.

Flest kvinner avlegger doktorgrad i Finland og Italia, som begge har 45 prosent kvinneandel.

Illustrasjonsfoto: SCANPIX<BR>