Hudfletter oljeselskapene for kjemikalie-lovbrudd

- Har satt tilsynsmyndigheten i en uholdbar situasjon, sier Petroleumstilsynets direktør.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no:) Petroleumstilsynets direktør Magne Ognedal legger ikke skjul på at han nå vil holde oljeselskapene i stramme tøyler når det gjelder oppfølging og kontroll av kjemisk arbeidsmiljø.

- Ikke akseptabelt

1. juni la Petroleumstilsynet (Ptil) fram rapporten «Kjemisk arbeidsmiljø offshore».

I denne rapporten slår myndighetene selv fast at skadde oljearbeidere har store problemer med å få oppfylt sine trygde- og erstatningsrettigheter.

«Næringen har begrenset dokumentasjon om eksponering og helserisiko. Dette gjelder både nåværende situasjon og historiske forhold,» heter det i rapporten som konkluderer:

«Dette medfører blant annet mangelfull eksponeringsinformasjon til bruk i utredninger ved mistanke om sykdom som kan skyldes eksponering for kjemikalier.»

- Rapporten vår avdekker at oljeselskapene ikke har etterlevet krav i regelverket som omhandler kjemisk arbeidsmiljø. Dette er selvfølgelig ikke akseptabelt for en tilsynsmyndighet, sier Magne Ognedal til Dagbladet.no.

Truer oljeindustrien

STRAMMER GREPET: Direktør Magne Ognedal i Petroleumstilsynet vil sørge for at oljeindustrien rydder opp i dårlig kjemikaliekontroll. Foto: Åge Pedersen
STRAMMER GREPET: Direktør Magne Ognedal i Petroleumstilsynet vil sørge for at oljeindustrien rydder opp i dårlig kjemikaliekontroll. Foto: Åge Pedersen Vis mer

Ptil-direktøren gjorde dette krystallklart overfor oljeindustrien i siste møte i Sikkerhetsforum, 21. juni.

«Han (Ognedal journ. anm.) understrekte utålmodigheten både hos statsråden (Bjarne Håkon Hanssen journ. anm.) og i Ptil i forhold til at det igangsettes arbeid på området», heter det i møtereferatet.

- Jeg sa dette for å understreke at det haster med arbeidet som nå skal skje i regi av Oljeindustriens Landsforening (OLF). Hvis ikke vi ser en god progresjon, må vi ta i bruk virkemidler, advarer Magne Ognedal og utdyper:

- Vi synes i utgangspunktet det er fornuftig med et prosjekt i regi av OLF. Dersom det viser seg at dette blir en sovepute for selskapene, og de ikke bidrar med dokumentasjon som det forventes av dem, vil vi bli nødt til å gå direkte på hvert enkelt operatørselskap i industrien.

- Tar dette alvorlig

31. august er oljeindustrien kalt inn til statusmøte. Det er forventet at OLF skal presentere en tilfredsstillende handlingsplan. Ptil, på sin side, har ordre om å rapportere til statsråd Bjarne Håkon Hanssen om utfallet av møtet.

- Statsråden er veldig opptatt av at det blir gjort noe raskt, sier Ognedal.

Oljeindustriens Landsforening forsikrer om at de slett ikke tar lett på saken.

- Vi jobber fortløpende med framdriftsplanen. Kjemisk helsefare er noe vi tar alvorlig og setter store ressurser inn på. Det er unødvendig å bekymre seg for at industrien ikke vil følge opp dette. Vi anerkjenner de misforhold som kommer fram i Ptil-rapporten, og har som utgangspunkt å få orden på de manglene som rapporten påpeker, sier kommunikasjonsrådgiver Kjetil Hjertvik i OLF.

Følger med på ConocoPhillips

I går skrev Dagbladet.no at Klagenemnda for miljøinformasjon mener at ConocoPhillips har brutt bestemmelser i Miljøinformasjonsloven.

Selskapet er gitt frist til 1. september til å legge på bordet dokumentasjon om blant annet forekomst av kvikksølv, bemzen og H2S-gass på Ekofisktanken.

ConocoPhillips nekter å bøye seg for vedtaket i det statlige klageorganet, og har bedt nemnda om å omgjøre avgjørelsen.

- Denne saken bare illustrerer viktigheten av at vi i Petroleumstilsynet er tydelige på hva vi forventer at selskapene skal bidra med av relevant dokumentasjon, sier Ptil-direktør Ognedal.

- ConocoPhillips mener åpenbart at informasjon om kvikksølv-, benzen- og H2S-nivåer på Ekofisktanken ikke er relevant informasjon. Hvordan stiller du deg til dette?

- Den diskusjonen får vi ta på møtet 31. august, sier Ognedal.