Hudfletter Statkraft

Høyesterettsdommer Georg Fr. Rieber-Mohn går knallhardt ut mot Statkraft fordi Statkraft står steilt imot Villaksutvalgets innstilling om å frede 50 norske laksevassdrag fra alle inngrep.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tidligere riksadvokat Georg Fr. Rieber-Mohn var leder av det regjeringsoppnevnte Villaksutvalget, som blant annet går inn for at 50 vassdrag får status som nasjonale laksevassdrag. Dermed skal de vernes fra alle typer inngrep, inkludert videre kraftutbygging. 19 av disse vassdragene har fra før ingen vernestatus.

Dette faller Statkraft tungt for brystet.

Kritikk

I en høringsuttalelse går Statkraft imot forslaget om å opprette nasjonale laksevassdrag for å verne den norske villaksen. Statkraft advarer også mot å gi eksisterende kraftverk pålegg om å slippe mer vann forbi turbinene. Statkraft kritiserer også Villaksutvalget for å ha satt fram dette forslaget «uten at konsekvensene er utredet eller nytteverdien dokumentert».

Naturressurser

Georg Fr. Rieber-Mohn er ikke overrasket over at Statkraft kjemper for sine interesser, men han kunne ønske at selskapet snart innså hvilken verden de lever i.

- Jeg synes ikke de har noen saklige argumenter. Jeg har merket meg at NVEs tidligere toppsjef Erling Diesen har uttalt at vannkraftepoken er forbi. Når vi vet at vi innen få år må bygge ut andre kraft-former, er det meningsløst å sløse med disse naturressursene nå, sier Rieber-Mohn.

Urealistisk

Han mener at de vannkraftprosjektene Statkraft opererer med i sine planer om nybygging og videreutvikling, er politisk urealistiske. - At de likevel arbeider for videre utbygging er trist, sier Rieber-Mohn, og slår fast at utbyggingen etter krigen har vært en nødvendighet, men:

- Vi kan ikke unnslå det faktum at vannkraftutbyggingene har vært skadelige for vår villaksbestand.