Huff, for en kjedelig gjeng

Regjeringen sliter, selv etter å ha fått fullmakter av Ap's landsmøte og budsjettforlik med sentrumskameratene. Selv om Frp-bølgen er på retur, skvulper regjeringspartiet nede på et historisk lavmål på meningsmålingene. Stoltenberg kalte Bondeviks regjering «enestående svak». Det er fristende å si at hans egen er «enestående kjedelig».

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Optimisten

Jens Stoltenberg (41) statsminister.

Han hadde stor fart i ovarennet, det var jubelbrus og optimisme da «kall-meg-Jens» ble statsminister 17. mars. Over kulen fikk han problemer og mistet både fart og høyde. Men høstens fønvind har gitt oppdrift, og Jens Stoltenberg trekker likevel et godt stykke ned i bakken. Han unngår stempelet kulhopper, noe hans forgjenger for alltid er preget med.

Til tross for at Arbeiderpartiet ligger lavt på meningsmålingene, er Jens Stoltenberg partiets beste kort i valgkampen. Han har, imponerende nok, klart å holde tungsinnet unna, til tross for historiske bunnoteringer. Men Jens har vist liten handlekraft når interne partifeider har blusset opp.

Med harmoni i partiet og rentenedgang neste år, kan han lede Arbeiderpartiet fram til et godt valgresultat. Skjer det motsatte, blir det med denne nyttårstalen.

Uredd og engasjert

Karita Bekkemellem Orheim (34) barne- og familieminister.

Uredd, engasjert og synlig statsråd som vil mye og som arbeider hardt for å levere resultater. Har gjort det lettere for homofile å bli fosterforeldre. Har antydet at åpningstidsloven står for fall og dermed utfordret Handel og Kontor, men deretter trukket følehornene tilbake.

Har fått gjennomslag i eget parti for delt omsorg, og lover ny barnelov neste år. Strever i likhet med tre foregående barne- og familieminstere med bidragsordningen, og har også måttet utsette saken.

Eksellensen

Thorbjørn Jagland (50) utenriksminister.

Som utenriksminister har han fått en ny vår. Mange unner ham det.

Reiser mye, og ser norske flagg overalt. Legger ikke skjul på sine ambisjoner om å få Norge hurtigst mulig inn i EU. Han ser mørkt på å måtte reise til 27 EU-land for å tale Norges sak. Det er stridt nok med de 15. Halte i land norsk plass i Sikkerhetsrådet, og skal finne årsakene til, og tiltak mot, voldseksplosjonen i Midtøsten. Var uvillig til å gi Israel hovedansvaret for krisa, og må tåle kritikk for det.

Olje-Olav

Olav Akselsen (35) olje- og energiminister.

Sto tidligere på barrikadene mot bygging av gasskraftverk i Norge, men har nå blitt en knallhard forkjemper for det stikk motsatte standpunktet. Har jobbet jevnt og trutt i kulissene for å overbevise partifeller om fordelene ved å privatisere Statoil, og fikk de nødvendige fullmaktene fra partilandsmøtet. Trass i hans Cubus-konfeksjon og sindige stordamål framstår den tidligere tømmermannen nå som en hvilken som helst risikovillig olje- og gassdirektør.

På sporet

Tore Tønne (52) helseminister.

Tønne går løs på Helse-Norge som en politikkens Kjell Almskog. Vil snu en kriserammet mastodont til en moderne produsent av helsetjenester. For å få til det, må han skjære gjennom betent vev. Smerteskrikene har foreløpig uteblitt trass i kompliserte inngrep og høyt tempo. Utfører regjeringens planlagte program innenfor tidsplanen: statlig sykehusovertakelse, fastlegeordning og fritt sykehusvalg. Får skussmål som tydelig og sympatisk både fra Stortinget og legeforeningshold. En positiv overraskelse.

I birolle

Ellen Horn (49) kulturminister.

Fikk hovedrollen som fortolker av behovene i norsk kulturliv, men mangler politisk tyngde som kan heve narrespillet opp til et samfunnsdrama. Kulturministeren opptrer scenevant og er sikker i replikkføringen, men budskapet er uforløst og forsvinner i finansministerens budsjettgryte. Som medie- og idrettsminister har hun abdisert og gitt statssekretæren hovedrollen. Ble ydmyket av sine partifeller på Stortinget da hun fikk forslaget om auksjon av TV2-konsesjonen sendt i retur.

Kronprinsen

Trond Giske (34) kirke-, undervisnings- og forskningsminister.

Har som statsråd fått full uttelling for sitt politiske talent. Var regjeringens første statsråd som fikk til resultater. Økte lærerlønninger vil glede standen, men også forplikte den til konstruktivt samarbeid. Han har også vært forbilledlig klar i kirkepolitiske spørsmål. Har utvilsomt tyngde og autoritet innad i regjeringen, til tross for at han fremdeles går mot partilinja både i EU-spørsmål og i gasskraftverksak. Styrker posisjonen som kronprins.

Kan leksa

Sylvia Brustad (34) kommunalminister.

Hun kan sin politiske lekse bedre enn de fleste, og kan i gode stunder framføre den med smil og overbevisning. Hun er fjongere og sikrere enn før. Problemet er at hun holder seg for strikt til pensum. Det virker hjerteløst, om det er aldri så forankret i vedtak, når kosovoalbanere sendes hjem til ruiner. (Eller var det naboens ruiner?)

Skoleflink

Siri Bjerke (42) miljøvernminister.

Siri Bjerke har regjeringens uriaspost. Mild og skoleflink, men med svært lite hell, forsvarer hun regjeringens gasskraftpolitikk. Samtidig har andre statsråder fått mer gjennomslag enn henne i miljøsaker. Gjorde en tapper innsats under klimakonferansen i Haag. På plussida: Den pliktoppfyllende statsråden har greid å føre en rimelig balansert politikk i den omstridte rovdyrforvaltningen, og hun åpner strandsonen for folk flest.

Togsjef uten bart

Terje Moe Gustavsen (46) samferdselsminister.

Kom for seint til de riktig store skandalene rundt Romeriksporten og Gardermobanen. Men krisene i NSB og Jernbaneverket har bare fortsatt å rulle, på og utenfor sporet. Ligger på været og ser situasjonen an i det lengste, men er i stand til å skyte når det må skytes. Foreløpig retter han skuddene mot personer og ikke mot fjellknauser. Hvor er ambisjonen om å bygge landet? Og var det stormen rundt hans ekssjef Tormod Hermansens bart som fikk Moe Gustavsen til å fjerne sin?

Ringreven

Jørgen Kosmo (53) arbeids- og administrasjonsminister.

Har påtatt seg sisyfosarbeidet med å fornye offentlig sektor. Bauter seg fram med jovial rullings og lune replikker, men har få konkrete resultater å vise til foreløpig. Har gitt seg selv to års frist. Hvis ikke har han lovet å bli forskalingssnekker igjen. Stort pluss for å ha etablert dialog med de ansattes organisasjoner og unngått opprør, til tross for at han sier rett ut hva som skal og må skje. Har sparket to mektige statsbyråkrater, Ted Hanisch i Aetat og Halvor Stormoen i Statsbygg.

Lillesøster

Hanne Harlem (36) justis- og politiminister.

Lillesøstera til Gro får skryt på Stortinget for sin evne til å holde tempoet oppe i saksbehandlingen, men sliter litt med å markere seg som politiker. Har vært på banen med alt fra forslag om at det skal bli lettere å avlive truende hunder, til utspill om at politiet må få anledning til å holde folk lenger i varetekt. Tok korrekt avstand fra omskjæring av kvinner da den debatten raste, men er likevel ikke debattanten som huskes. Fortsatt mye å gå på.

Myndig

Grete Knudsen (60) næringsminister.

Tung politiker som bestyrer et tungt departement på slutten av sin politiske karriere. Damen med knute i nakken har ansvar for statens eierskap og at norsk næringsliv er på høyde med den internasjonale utviklingen. Har bred kontaktflate.

Fikk kjørt seg ved børsintroduksjonen av Telenor og avslørte at politisk rutine fra Ap's bakrom ikke er tilstrekkelig på Nasdaq-børsen.

Jovial gnier

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (41) finansminister.

Som leder av finanskomiteen var han arbeidsom og selvhøytidelig. Som finansminister er stilen blitt langt mer jovial. Fikk statsbudsjettet gjennom i Stortinget med profilen i behold, men han måtte flytte på historisk mange milliarder. Sentrumspartiene presset gjennom halv matmoms. «Kjøtt»-Pedersen ønsket i utgangspunktet bare å redusere momsen på kjøtt. Forsøker tålmodig å forklare oljelandet at oljepengene ikke kan brukes og hvorfor renta vil stige hvis vi bruker for mye. Trolig er rentetoppen nå nådd, og Schjøtt-Pedersen kan dermed surfe inn mot høstens valg.

Plumper stadig

Guri Ingebrigtsen (48) sosialminister.

Rikspolitisk skårunge fra Lofoten som sliter med å tilegne seg den politiske kommunikasjons balansekunst: hun taler før hun tenker, og vi skjønner ikke hva hun brenner for sosialpolitisk. Uttrykte først skepsis til at Syden-opphold kan gi eldre et rikere liv, men har seinere endret syn. Pådro seg nådeløs refs fra Grete Knudsen da hun antydet at også private kan yte bestemor forsvarlig omsorg. Gjorde vondt verre for seg selv med en ubetenksom bagatellisering av sin AKP-fortid. Virker utrygg både i mediene og i Stortinget. Burde få større rom for å spille på sin nordnorske frodighet.

God på kugalskap

Bjarne Håkon Hanssen (38) landbruksminister.

Hanssen er noe så sjeldent som en profilert landbruksminister. Stirrer energisk inn i tv-kameraene og lover billigere koteletter og tiltak mot kugalskap. Hanssen ønsker å framstå som forbrukernes (les: velgernes) mann. Lytter gjerne til bøndenes klager, men det rokker ikke ved hans overbevisning om at norsk landbruk må strømlinjeformes for å få prisene ned. Virker kunnskapsrik, engasjert og tillitvekkende. En god mann for byregjeringen Stoltenberg.

Knapt synlig

Otto Gregussen (44) fiskeriminister.

Er politisk ansvarlig for Norges nest største eksportnæring, men har knapt vært synlig siden han overtok departementet. Unødvendig lavmælt lover han nå tiltak for å bekjempe fiskefusk. Med fartstid fra departement og fiskarlag kjenner han bedre enn de fleste hva som foregår på fiskefeltene. Det gir liten troverdighet når Gregussen sier han er overrasket over påstander om storstilt juks. Altfor seint lover han nå å gjøre noe med jukset.

Veteran

Bjørn Tore Godal (55) forsvarsminister.

Har overtatt oppgaven med å legge om og bygge ned det norske forsvaret. Snart er det tomt for både kuler og drivstoff til trening og opplæring her hjemme. Men Godal har sjenerøst meldt inn tre ganger så mange norske soldater til EU-hæren - i forhold til folketallet - som de gamle europeiske stormaktene. Dette pågår uten nevneverdig støy. Det er bred politisk enighet om omleggingen, og den ledes av en dreven, om enn litt sedat, minister.

I skyggen

Anne Kristin Sydnes (44) bistandsminister.

Det har gått mange milliarder bistandskroner til utviklingsland siden Ann Kristin Sydnes stilte som motkandidat til Dag Danielsen om formannsvervet i Den Konservative Studentforening - og tapte. Hun er ikke unntaket som bekrefter regelen om at bistandsministere lever i det innenrikspolitiske skyggeland. Men i den grad hun har deltatt i debatter, virker hun både beslutningsdyktig og kyndig.