Hun fikk rabies - overlevde

Da Jeanna (15) ble først i verden til å overleve rabies uten vaksine, håpet man at legene endelig hadde funnet kuren til en av verdens dødeligste sykdommer. Slik ble det ikke.

15 ÅR: Jeanna Giese, 15, dyttes ut av sykehuset av sin far John. Hun ble kjent som den første personen som overlevde rabies uten vaksine før utbrudd. (AP Photo/Morry Gash)
15 ÅR: Jeanna Giese, 15, dyttes ut av sykehuset av sin far John. Hun ble kjent som den første personen som overlevde rabies uten vaksine før utbrudd. (AP Photo/Morry Gash)Vis mer

Denne måneden døde 24 år gamle Birgitte Kallestad av rabies, som det første tilfellet på norsk fastland på over 200 år.

Rabies er kjent som en av verdens dødeligste sykdommer, og ender som regel alltid med døden når symptomene først har materialisert seg.

Det finnes imidlertid noen få unntak, hvor personer har overlevd rabies, selv etter at sykdommen brøt ut.

Det ble omtalt som historisk da amerikanske Jeanna Giese fikk rabiesdiagnosen - og overlevde - i 2004.

Saken fikk omtale i norske medier da, og ble nylig omtalt igjen av forskning.no.

Giese, som i dag jobber som foredragsholder, fortalte i The Guardian i 2016 hvordan hun ble den første som overlevde rabies i verden uten å ha fått vaksine etter smitte.

Bitt som 15-åring

Det startet med at hun ble bitt av en flaggermus da hun var 15 år. Hun renset såret, men tenkte ikke mer på det.

Tre uker etter, kom de første symptomene, med dobbeltsyn og dårlig fysisk form. Da satte ingen det i sammenheng med flaggermusbittet, og det tok tid før hun fikk riktig diagnose.

«Så nevnte vi flaggermusbittet. Jeg ble tatt med til barnesykehuset, og fikk diagnosen rabies. Jeg husker ingenting fra det tidspunktet, men hørte seinere at jeg begynte å produsere mengder spytt, og fikk rykninger i armen. Foreldrene mine fikk beskjed om at jeg bare hadde timer igjen å leve», forklarte hun til The Guardian i 2016.

Redningen ble en lege som ikke ville gi opp - og som forsøkte alternativ behandling for å stoppe sykdommen.

Behandlingen, som blant annet gikk ut på å legge pasienten i kunstig koma, omtales som milwaukee-protokollen, og seinere forskning har vist at den har svært varierende resultater.

Advarer mot behandlingen

Overlege Kristine Mørch ved Haukeland universitetssykehus advarer mot behandlingen.

Hun leder kompetansetjenesten for tropiske sykdommer, og er en av landets fremste eksperter på rabies.

Hun kjenner godt til forskningen på området, og er opptatt av å kommunisere at rabies er en sykdom med tilnærmet hundre prosent dødelighet.

- Milwaukee-protokollen ble første gang brukt som eksperimentell behandling for denne jenta. Da hun overlevde, fikk man håp om at man endelig hadde funnet en behandling for rabies. Det er etterpå publisert over 30 forsøk hvor milwaukee-protokollen hos rabiespasienter dessverre ikke har virket, sier hun.

Hun påpeker at Giese ikke er den første i verden som overlever rabies, men at hun er den første overlevende som ikke har fått vaksine før eller etter sykdomsutbrudd.

- 25 sikre tilfeller

60 000 personer rammes årlig av rabies, mens bare 25 mennesker i verden er det sikre rapporter om at har overlevd etter sykdomsutbrudd, ifølge Mørch.

- Av disse hadde bare to ingen hjerneskade, mens tre hadde milde hjerneskader, og resten hadde store hjerneskader, sier overlegen.

Hun sier forskerne antar at noen overlever på grunn av støttende intensivbehandling inntil kroppen har dannet antistoffer, men dessverre med alvorlige hjerneskader.

- Viktig med realistisk informasjon

Noen av dem som har blitt rapportert som overlevende etter Milwaukee-protokollen viste seg imidlertid å ikke ha rabies eller døde etter ei tid, forteller Mørch, og viser til en forskningsrapport fra 2015.

- Det er nok ingen internasjonale fagmiljøer som anbefaler Milwaukee-protokollen, da virkningen ikke er bekreftet og forskning ikke støtter teorien om dyp koma, spasmer i blodårene eller forstyrrelser i signalsubstanser i hjernen, sier den norske legen.

Hun vil fraråde eksperimentell behandling med medisiner som kan ha negativ effekt, men sier støttende intensivbehandling kan være riktig for noen pasienter.

- Men som ved andre alvorlige sykdommer er det viktig å gi realistisk informasjon om det alvorlige forløpet, og heldigvis kan man i vestlige sykehus gi god lindrende behandling. Eksperimentell koma har ikke vist effekt, men vil tvert imot frarøve pårørende å ha kontakt med sin kjære.

Kan behandles før utbrudd

Det er viktig å understreke at rabies kan forebygges etter smitte - så lenge det skjer i inkubasjonstida, altså før sykdommen bryter ut.

Den kan variere stort, men er som regel mellom 1-3 måneder, og noen ganger så lang som ett år.

Det skriver Folkehelsesinstituttet på sine sider.

Det kan altså ta lang tid fra du er smittet av rabies, til du merker at noe er galt.

Det er viktig å komme raskt i gang med behandling dersom du mistenker at du er bitt, kloret, eller smittet på annet vis av et rabiessykt dyr.

Det finnes effektiv vaksine mot rabies, som kan tas etter at du er smittet.

Vaksinen gjør at du utvikler antistoffer mot rabies.

Det finnes også en behandling kalt rabiesimmunoglobin, som er ferdige antistoffer.

I noen tilfeller anbefales vaksine i forkant til personer som skal reise til land hvor rabies forekommer.