Hun ga en statsansatt 4,4 millioner kroner for å slutte - og holde tett om saken

Fagmedarbeideren i Statens legemiddelverk sluttet på dagen og fikk en sluttpakke på 4,4 millioner kroner - mot å holde tett om konflikten med arbeidsgiveren.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kvinnen, som er i 50-åra og har innvandrerbakgrunn, hadde vært ansatt i Statens legemiddelverk i mange år, da hun i november i år plutselig sluttet på dagen. Hun var ansett som en dyktig fagmedarbeider og har hatt stillinger med lederansvar, men skal av enkelte i ledelsen ha blitt sett på som så brysom at hun helst burde slutte.

Sluttpakken er både oppsiktsvekkende og uvanlig i en statlig bedrift:

Beløpet er høyt, men beregnet ut fra antall år hun har igjen fram mot pensjonsalder. Det er ingen andre som har fått sluttpakketilbud i SLV. Avtalen innebærer også at hun ikke skal gå til sak mot SLV eller gå til media med saken.

Holdt utenfor

Medarbeideren ble for et par år siden oppfordret til å søke en ny jobb i organisasjonen, og skiftet avdeling. Her skal hun ha blitt holdt utenfor, ikke blitt innkalt på relevante møter, og opplevd seg sterkt nedvurdert.

Ledelsen skal ha påberopt seg at andre medarbeidere har klaget på henne, at hun ikke kunne godt nok norsk og liknende. Hun ble likevel aldri forelagt konkrete saker og hendelser.

I en sak av faglig karakter tidligere i år inntok hun et standpunkt som gikk imot toppledelsens mening. Striden gjaldt en markedsføringstillatelse for et produkt som et legemiddelfirma søkte om.

Etter å ha følt seg motarbeidet og trakassert, tok medarbeideren kontakt med sin fagforening, Forskerforbundet. De har gitt henne sin støtte, men vil ikke kommentere saken, med henvisning til at de har taushetsplikt.

Frank Anthun i Forskerforbundet sier imidlertid at slike saker forekommer, der folk med innvandrerbakgrunn enten føler seg dårlig behandlet eller har problemer med å få jobb.

Ingen kommentar

Kvinnen selv, som nå tilbringer dagene hjemme, svarer på Dagbladets henvendelse at hun ikke kan snakke om saken, men henviser til ledelsen i Statens legemiddelverk.

Når Dagbladet spør ledelsen i Statens legemiddelverk om det er vanlig å løse personalkonflikter ved å betale seg ut på denne måten, svarer personal- og administrasjonssjef Øystein Langåt:

- Vi vil ikke kommentere noen ting, heller ikke om dette er en sak.

Kvinner med innvandrerbakgrunn og høy utdanning opplever ofte å bli nedvurdert i arbeidslivet.

Det bekrefter Senter mot etnisk diskriminering (SMED).

- SMED kan verken bekrefte eller avkrefte at vi har representert eller vært i kontakt med en eller flere nåværende eller tidligere ansatte i Statens legemiddelverk. Vi er bundet av en straffesanksjonert taushetsplikt, sier fagsjef Ann Helen Aarø til Dagbladet.

- Men skjer det ofte at dere får henvendelser fra ansatte med innvandrerbakgrunn som føler seg diskriminert?

- På generelt grunnlag kan jeg si at vi har mottatt mange henvendelser fra meget godt kvalifiserte kvinner med høyere utdanning som opplever det som de betegner som diskriminering, nedvurdering og manglende verdsettelse av kvalifikasjoner.