- HUN TAR FEIL: Flere jusprofessorer mener at Lisbeth Berg-Hansen tar feil om habilitet og ikke har forstått reglene. Foto:
- HUN TAR FEIL: Flere jusprofessorer mener at Lisbeth Berg-Hansen tar feil om habilitet og ikke har forstått reglene. Foto:Vis mer

- - Hun har gitt seg selv kreditt

Jusprofessorer mener Lisbeth Berg-Hansen ga seg selv betalingsutsettelse da hun frøs milliongebyrene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet): Lisbeth Berg-Hansen mener at hun var habil da hun frøs milliongebyrer for oppdrettsnæringa fordi det ikke var et endelig vedtak.

Men flere uavhengige juseksperter mener hun tar dundrende feil.

Får konsekvenser
Jusprofessor Ørnulf Rasmussen ved Universitetet i Bergen sier at fiskeriministeren i realiteten har bevilget seg og sitt selskap, Flatanger Settefisk, en betalingsutsettelse for kravet på en million kroner.

- Hun var inhabil da hun traff vedtaket om frysing. Jeg kan ikke se at det blir noen avgjørende forskjell mellom å treffe et slikt vedtak og å pålegge eller avstå fra å pålegge gebyr. Frysningsvedtaket får klart likviditetsmessige og finansielle konsekvenser for selskaper der hun og hennes familie har svære eierinteresser. Hun har gitt seg selv en kreditt, sier Rasmussen til Dagbladet.

Jusprofessor Erik Magnus Boe ved Universitetet i Oslo er av samme oppfatning.

- Habilitetsreglene gjelder uansett hva forvaltningen steller med. Fiskeriministeren tar feil når hun sier at frysing ikke er et endelig vedtak og at hun av den grunn er fullt ut habil. Habilitetskravene gjelder ikke bare forbud, påbud, beslutning om sanksjoner og liknende, men også andre saker. Altså må hun fratre. Det kan hun ikke ha fått med seg, sier Boe.

Hans kollega ved universitetet, professor Carl August Fleischer, mener at selve frysvedtaket kan være fornuftig.

- Men en settestatsråd burde vært satt på saken fra starten av, sier han.

Forrige lørdag slaktet fiskerirettseksperter Lisbeth Berg-Hansens forståelse av Justisdepartementets habilitetsvurdering. De mener fiskeriministeren er sjakk matt og ikke har skjønt at hun vil være inhabil i de fleste saker knyttet til oppdrettselskaper. Peter Ørebech og Torbjørn Trondsen ved Norges Fiskerihøgskole mener hun brøt habilitetsreglene da hun frøs milliongebyrene til oppdrettselskapene november i fjor. Nå stemmer altså flere eksperter i.

Forskjellsbehandler
Ørnulf Rasmussen mener at fiskeriministeren forskjellsbehandler seg selv.

- Hvis du og jeg får en tilleggsskatt og mener det er feil, er vi nødt til å betale den inntil det foreligger et vedtak som sier at vi ikke skal betale den. Alle de som ikke får tilsvarende kreditt fra et offentlig organ, vil kunne reagere på dette. Poenget med habilitetsreglene er nettopp å hindre at vi taper tillit til forvaltningen, sier han, og legger til:

- Settestatsråden må oppheve frysvedtaket og behandle saken på ny.

I et hastevedtak før jul frøs Lisbeth Berg-Hansen overtredelsesgebyrer gitt til oppdrettere verd millioner av kroner, fordi hun vil finne ut om de er grunnlovsstridige. Statsråden har selv eierinteresser i Flatanger Settefisk, som har et fryst gebyr på én million kroner, og SinkaBerg-Hansen, som står i fare for å få et gebyr. Lovavdelingen i Justisdepartementet har uttalt at ministerens tilknytning til selskapene og gebyrenes størrelse gjør henne inhabil til å behandle saken videre.

- Må være forsiktig
Lisbeth Berg-Hansen mener likevel at hun er habil til å behandle ni av sakene, der gebyr er ilagt for brudd på en annen paragraf enn den hennes selskaper har brutt. Men jusprofessorene mener statsråden må være mer forsiktig enn som så.

- Dersom dette ikke kan få noen konsekvenser for hennes selskaper, har hun rett. Men hvis hun har interesse av hvilket utfall sakene får, kan hun være inhabil. Enten dersom hennes selskaper kan tjene på at saken får et negativt utfall for konkurrentene, eller dersom hun har interesse av at selskapene slipper billigere unna denne typen overtredelser i fremtiden. Det kan hende at statsrådens standpunkt er for kategorisk. Hun må være ekstra forsiktig i saker der hun kan mistenkes for å ha egeninteresser, sier Boe.

- Hvis håndteringen hennes av de andre sakene gir noen form for presendensvirkning som igjen kan få virkning for hennes selskaper, er hun inhabil, sier Ørnulf Rasmussen.

Lisbeth Berg-Hansen sier via sin kommunikasjonsavdeling at hun forholder seg til Lovavdelingens vurdering og ikke har ytterligere kommentarer til denne saken.