Hun holder tett

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold sier det er usikkert om norsk offentlighet vil få vite om norske soldater blir skadd i krigen i Afghanistan.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«Vi må ta hensyn til familie og den enkelte før det tas beslutning om hva som kommuniseres utad,» sier hun.

Statsråden er ellers fornøyd med at USA står for all informasjon om krigen i Afghanistan, og at norsk offentlighet ikke får vite noe om hva de norske spesialstyrkene driver med.

Krohn Devold har til nå ikke uttalt seg om kritikken mot Forsvarets taushet.

På Dagbladets forespørsel var hun imidlertid villig til å svare skriftlig på Dagbladets skriftlige spørsmål. Det medfører at naturlige oppfølgingsspørsmål ikke kunne stilles.

1. - Er du enig i Forsvarets taushet om hva de norske soldatene driver med i Afghanistan?

- Forsvaret etterstreber så stor grad av åpenhet som mulig. Det har vært full åpenhet rundt de norske bidragene til den internasjonale sikkerhetsstyrken (ISAF) og også rundt de minerydderne og transportflyene vi bidrar med. Når det gjelder våre spesialstyrker, er det imidlertid nødvendig å veie hensynet til personellets sikkerhet opp mot behovet for å få ut informasjon til folk flest.

2. - Anser Forsvarsdepartementet det som et problem at nyheter om norske soldater i kamp holdes borte fra offentligheten?

3. - Er det ikke et paradoks at bruken av spesialstyrker også fører til at Forsvarets eksperter heller ikke bidrar i media til analyser og bakgrunn om den generelle militære utviklingen i Afghanistan?

4. - Er du enig i at det faktum at vi har - og bruker - spesialstyrker, generelt vil føre til at det legges lokk på nyhetene til allmennheten?

Svar spørsmål 2, 3 og 4: - Jeg mener hensynet til sikkerhet for norske spesialstyrker og deres behov for anonymitet må tillegges stor vekt. Jeg har mottatt henvendelser fra familiemedlemmer til norsk personell som føler utrygghet ved det de opplever som for stor grad av offentlighet.

5. - Hvorfor har amerikanerne en atskillig større åpenhet enn Norge?

- USA deltar med et stort antall personell, også fra regulære hærstyrker. I motsetning til Norge, rekrutterer en stormakt personell fra et større miljø, mens Norges bidrag til «operasjon Anakonda» utelukkende består av spesialstyrker rekruttert fra små lokalsamfunn. Det er dessuten naturlig at det landet som leder operasjonen, har et hovedansvar for å håndtere informasjonen utad.

6. - Hva mener du med å skjerme personell; de trenger jo ikke å identifiseres?

- Selv om identiteten til enkeltpersoner skjules, vil muligheten for å gjenkjennes i små, gjennomsiktige lokalsamfunn være et problem. Jeg har fått henvendelse om dette fra familier til det personellet det gjelder. Dette har også en sikkerhetsmessig side. Med tanke på framtidige oppdrag, er det viktig ikke å avsløre spesialstyrkenes kapasiteter.

7. - Er Forsvarets standard for informasjon diskutert og godkjent av departementet, og er dere fornøyd med Forsvarets håndtering av informasjonen?

- Vi har ikke instruert Forsvaret, men er fornøyd med den måten Forsvaret håndterer informasjonen på.

8. - Hvorfor er informasjonen fra Afghanistan prinsipielt forskjellig fra informasjonsflyten omkring norske styrker i Kosovo?

- Kosovo er en fredsoperasjon. I Afghanistan er det en pågående strid av en helt annen karakter. Det er også dels andre typer styrker som er involvert. I Afghanistan er det USA som leder operasjonen, og som nødvendigvis styrer informasjonsflyten. I Kosovo har vi en NATO-ledet operasjon.

9. - Har Stortingets forsvarskomité blitt orientert om utviklingen i Afghanistan, og om hva de norske styrkene deltar i m.v.?

- Forsvarsministeren stiller alltid til møter i forsvarskomiteen dersom det ønskes.

10. - Vet du om det har vært noen skader blant de norske soldatene? Og ville det eventuelt blitt offentlig kjent?

- Det har ikke vært personskader til nå, heldigvis, og hvis det skulle skje, vil vi måtte ta hensyn til familie og den enkelte før det tas beslutning om hva som kommuniseres utad.

11. - Har dere fått forespørsler om å sende større styrker/ andre styrker til Afghanistan (slik britene har fått og svart positivt på)?

- Vi har gitt et tilbud til operasjonen i tråd med redegjørelse i Stortinget. Hvor lenge disse bidragene skal bli stående, vil variere i hvert enkelt tilfelle.

12. - Har departementet evaluert den norske deltakelsen i Afghanistan - herunder informasjonsbiten?

- Det skjer i etterkant.

- SMÅ FORHOLD: Forsvarsminister Kristin Krohn Devold var villig til å svare skriftlig på Dagbladets spørsmål om tausheten rundt de norske spesialstyrkene i Afghanistan. En av grunnene er at soldatene kommer fra små lokalsamfunn.