Hun lover strengere straffer

Leder i justiskomiteen, Anne Marit Bjørnflaten (Ap), lover strengere straff for vold, voldtekter og drap. Forbundslederen for fengselsansatte reagerer på at ran straffes hardere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): - Folks rettsoppfatning svekkes når folk ofte dømmes slik som de dømmes, sier leder i justiskomiteen på Stortinget, Anne Marit Bjørnflaten (Ap), til Dagbladet.no.

Debatten raser på Dagbladet.no etter at leder for de fengselsansatte, Geir Bjørkli, gikk til angrep på det norske rettsystemet. Han var rasende over at aktor i saken mot de tiltalte i Munch-ranet kunne sette ned påstand om 12 års fengsel samtidig som voldtektsforbrytere kunne slippe unna med to år.

- Dette viser at man verdsetter materielle ting høyere enn liv og helse til barn, sa forbundsleder Geir Bjørkli i Fengsels- og friomsorgsforbundet til Dagbladet.no.

Lover strengere straffer

Bjørnflaten forstår Bjørklis sinne.

- Vi ønsker strengere straffer for grove voldtekter, drap, grov vold og grove sedelighetsforbrytelser. Vi har signalisert en gjennomgang av straffeloven neste år, og da kommer vi til å se på blant annet dette, sier Bjørnflaten til Dagbladet.no.

- Så du lover strengere straffer i løpet av neste år?

- Ja, men jeg kan ennå ikke si nøyaktig hvordan vi kommer til å gjøre det. Vi må vurdere om vi ønsker å heve minstestraffen eller øke strafferammen generelt, sier Bjørnflaten.

Hun lover strengere straffer

Professor i strafferett, Ståle Eskeland sier at dagens praksis der vinningsforbrytelser ofte dømmes hardere enn vold og sedelighet, til og med drap, bunner i at straffeutmåling både er skjønnsmessig og tradisjonsbestemt.

Skal også virke preventivt

- Mange vil nok mene at 12 års fengsel for et ran ikke står i forhold til halvparten så langt straff for et drap. Men om det er rimelig eller ikke, er det ikke noe godt svar på. Straff skal ikke bare reflektere alvor, men også ha en allmennpreventiv funksjon. Et ran som dette, tilfredsstiller begge kravene. 12 år for Munch-ranet er en påstand i øvre sjikt, på den andre side var det et særdeles grovt ran. Påstanden er ikke urimelig, isolert sett. Men det kan være problematisk at selv grove voldtekter og drap ikke kommer opp på det nivået med mindre det er særdeles skjerpende omstendigheter. Her er det ulike oppfatninger, sier Eskeland til Dagbladet.no.

- Viktig å lytte til folks rettsfølelse

- Det er umulig å veie liv mot materielle ting, og det kan være at den trend vi har hatt strider mot folks rettsoppfatning. Jeg tror det er viktig å lytte til folks rettsfølelse. Folk vil ikke føle seg hjemme i et samfunn som ikke reagerer på en måte som de synes er riktig. Det blir da en fare for at folk tar saken i egne hender, sier Eskeland.

Skal man så heve straffen for vold eller senke straffen for ran? Generelt mener Eskeland det er viktig å holde straffenivået nede, siden det ikke finnes bevis for at straff fungerer som man ønsker.

- Det finnes ikke empiri for at straff fører til færre drap og voldtekter, ei heller for at 12 års fengsel virker mer preventivt enn seks.

Samtidig påpeker han at det har vært en gradvis skjerping av straffer for voldtekt og drap, og heller ikke han ser noen grunn til at ikke dette skal fortsette.

REAGERER: Forbundsleder for fengselsansatte, Geir Bjørkli, reagerer på påstand om 12 års fengsel for Munch-ranet, mens voldtektsforbrytere slipper langt billigere unna.
VIL HEVE STRAFFENE: Minstestraffen for drap, vold og voldtekt kan bli økt, eller strafferammene generelt kan bli økt.