- Hun nektet å oppgi tallene

8. november 2002: Forsvarets ledelse blir orientert om at kostnadene for et stort dataprosjekt er anslått til 1,8 milliarder kroner. 17. desember 2002: Forsvarsminister Kristin Krohn Devold informerer Stortinget om at det ikke finnes et samlet bilde av kostnadene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Dette er veldig alvorlig. Det viser seg altså at det eksisterer anslag over de totale kostnadene for prosjektet og at statsråden har nektet for at disse tallene finnes, sier Kjetil Bjørklund, som representerer SV i Stortingets forsvarskomité.

- Tallene er foreldet og har aldri blitt behandlet eller godkjent av Forsvarsdepartementet. Vi står dermed fast på den informasjonen som ble gitt 17. desember, sier pressetalsmann Martin Lohne.

Ville vite prisen

10. desember 2002 stilte Kjetil Bjørklund følgende spørsmål til forsvarsminister Kristin Krohn Devold:

«Hva er de totale kostnadene for utvikling og implementering av Felles Integrert Forvaltningssystem (FIF) i Forsvaret, slik dette skal leveres av Program GOLF som integrert økonomi- og lønnssystem og logistikk- og ledelsessystem?»

I svaret 17. desember skriver Devold:

«Det faktum at hvert enkelt prosjekt vil planlegges separat og i sekvens gjør at man på nåværende tidspunkt ikke har et samlet bilde av de totale investeringskostnadene for hele Program GOLF.»

Finnes anslag

I Forsvarets Overkommando finnes det imidlertid et anslag over kostnadene, går det fram av dokumenter Dagbladet har fått tilgang til. I en kost/nytte-analyse lagt fram for sjefsmøtet i Overkommandoen 8. november i fjor er innføringen av det enorme dataprosjektet, som går under navnet Felles Integrert Forvaltningssystem, beregnet til 1,8 milliarder.

Gjennomføringen av prosjektene er lagt under et program Forsvaret har døpt GOLF.

Dette anslaget bygger på tall utarbeidet sommeren 2001. Det var før prosjektet ble delt opp i ulike faser. Forsvarsdepartementet ble sist sommer orientert om kostnadsanslaget på 1,8 milliarder, opplyser oberst Kjell-Ove Orderud Skare, som leder program GOLF i Forsvarets Overkommando.

- Vi har ikke gjort nye beregninger for det komplette systemet siden sommeren 2001. Det knytter seg derfor stor usikkerhet til dette estimatet som ikke er realitetsbehandlet eller godkjent, sier Orderud Skare.

Utarbeider en plan

Han forteller at det i løpet av våren skal utarbeides en plan for den resterende delen av programmet og at det da kan, om ønskelig, gjøres anslag over totalkostnadene ved GOLF.

For Bjørklund endrer ikke dette situasjonen.

- Stortinget har to ganger bedt om å holdes løpende orientert om kostnadsutviklingen. Det ville derfor vært naturlig å bli informert om tallene som finnes og også om usikkerheten om dem, sier Bjørklund.

Ba om informasjon

En enstemming forsvarskomité har to ganger bedt om å bli løpende orientert om kostnadsutviklingen i Program GOLF. I innstilling nummer 238 fra sesjonen 1999- 2000 om Forsvarets investeringer skriver komiteen: «Komiteen vil allikevel vise til tidligere negative erfaringer med komplekse informasjonssystemer og vil derfor be om at alle sider løpende vurderes og at Stortinget blir informert etter hvert som prosjektet utvikles også om de kostnadsmessige sider.»

Stykket opp

Omstillingsprosjektet ble født vinteren 2000 og gikk da under navnet Prosjekt GOLF. Opprinnelig var planen å se hele den massive investeringen under ett og forhandle med leverandørene om en kontrakt for hele prosjektet.

Av frykt for at kjempeprosjektet skulle vokse ut over alle kostnadsrammer, ble det i september 2001 besluttet å dele prosjektet opp i faser og inngå kontrakter med leverandørene for hver enkelt fase. Prosjekt GOLF ble nå til Program GOLF.

Dermed ber regjeringen Stortinget bare om å bevilge penger på de årlige budsjettene til gjennomføringen av de enkelte fasene, i stedet for å gå til Stortinget og be om penger til hele programmet på en gang.

FÅR KRITIKK: Forsvarsminister Kristin Krohn Devold kritiseres for anslaget som er gitt i forbindelse med kostnadene for et stort dataprosjekt i Forsvaret.