- Hun raner syke og uføre

Opposisjonen på Stortinget raser mot regjeringens såkalte fattigdomssatsing og varsler kamp om sosialpolitikken. I går ble det kjent at regjeringen gjør dype kutt i inntektene til uføretrygdede.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Hårreisende, sier lederen i Stortingets sosialkomité John Alvheim (Frp).

- Helt vanvittig, sier Ap's sosialpolitiske talsmann Bjarne Håkon Hanssen.

SV-representant Karin Andersen sier at Bondevik II-regjeringens fattigsatsing er en kamuflert innsparing.

Krymper

- Regjeringen vil ta milliarder fra syke og uføre. Folk blir fattigere, og det blir vanskeligere å være fattig, sier Andersen. Hun slår fast at Bondevik II-regjeringen er på kollisjonskurs med utjamningsmeldinga fra Bondevik I-regjeringen.

Regjeringens store fattigdomssatsing krymper. Egenandeler og store kutt i diverse stønadsordninger er i ferd med å overskygge tiltakene i fattigdomsplanen. Nå kommer det for dagen at regjeringen vil kutte i inntektene til syke og uføretrygdede. I går bekreftet sosialminister Ingjerd Schou at regjeringen vil redusere beløpet uføretrygdede kan tjene ut over trygden fra 55000 kroner til 5000 kroner!

Går ikke an

Frp's nestformann John Alvheim slår omgående fast at dette kan regjeringen glemme.

- Og så opprettholder man ordningen for folk som jobber for frivillige organisasjoner og politiske partier! Det går rett og slett ikke an, tordner Alvheim. I likhet med SV ser han på forslagene som en ren innsparing som rammer de trygdede.

Vanvittig

- Dette er helt vanvittig. Begrunnelsen er at det skal bli lettere å få folk tilbake i arbeid, men resultatet er det stikk motsatte. En person som er uføretrygdet, trenger å ha kontakt med arbeidslivet for å kunne få tro på at det går an å gå tilbake i jobb, sier Ap's sosialpolitiske talsmann Bjarne Håkon Hanssen til Dagbladet.

Først siste helg ble han klar over dette kjempekuttet. Man må være trent leser av sosial- og trygdebudsjetter for å oppdage de omfattende kuttene. Omleggingen var ikke omtalt i noen pressemelding fra Sosialdepartementet.

- Mitt inntrykk er at regjeringen er mer opptatt av å skjule helheten i grepene som nå tas, enn å få fram informasjon, sier Hanssen.

Godt gjemt

Regjeringen vil også innføre en ordning med midlertidig uførhet, med lavere ytelser. Også denne omleggingen er begrunnet med at den skal gjøre overgangen fra trygd til jobb lettere.

Godt gjemt i trygdebudsjettet framgår at staten på denne måten vil ta 63 millioner kroner fra uføretrygdede neste år. Sosialdepartementet anslår at staten i 2006 vil spare en drøy milliard ved å kutte ytelsene for midlertidig uføre.

Raner uføretrygdede

- Dette er et ran, rett og slett. Bondevik II-regjeringen skaper mer fattigdom, ikke mindre, sier Karin Andersen.

- SV er for midlertidig uføretrygd fordi det gjør det mulig å prøve seg i jobb igjen uten å måtte gjennom full prøving av uføretrygden dersom man ikke klarer å være i jobben. Men det regjeringen nå foreslår, betyr utrygghet og fattigdom for uføre. Det er kynisk og gammeldags høyrepolitikk, og helt uakseptabelt, sier SV-politikeren.

<B>I HARDT VÆR: </B>Sosialminister Ingjerd Schou (H) innrømmet i går at regjeringen vil ta 63 millioner kroner fra de uføre neste år. Opposisjonen stiller seg totalt avvisende til det dramatiske kuttet.