Hun skal styre pengegaloppen

Brit Denstad er kvinnen som nå skal holde orden på kaoset rundt restaureringen av Slottet. Hun mener at økonomi og framdrift nå er under kontroll.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ved årsskiftet 1996/97 overlot Finansdepartementet ansvaret for ombyggingsarbeidet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Departementsråd i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Brit Denstad, peker ut Statsbygg som ansvarlig for det budsjettmessige kaoset og hun får støtte fra Finansdepartementet.

Ikke nok styring

- Min erfaring er at det ikke har vært en tilfredsstillende styring av prosjektet fra begynnelsen av, sier Denstad.

Hun nevner ikke noen navn, men det kan ikke herske noen tvil om at hun sikter til minst to av Statsbyggs tidligere direktører, Kjell Brevik og hans forgjenger Per T. Eikeland.

Kjell Brevik måtte i fjor si opp sin stilling som toppsjef i Statsbygg. Offisielt på grunn av en avtale mellom Statsbygg og Sponsor Service, men framtredende kilder sier at hans opptreden i slottsombyggingen bidro til at han ble presset ut.

Brit Denstad peker også på at departementet på et tidligere tidspunkt trodde på de framdriftsplanene og økonomiske prognosene som ble framlagt. Etter kort tid kom imidlertid reviderte planer.

Kontroll i dag

Denstad mener at man i dag ser ut til å ha kontroll med økonomi og framdrift, og hun forutsetter at de planene som ligger til grunn for Stortingets vedtak om ekstrabevilgninger i mai i år, er holdbare.

- Vi ble enige med Statsbygg om at departementet skulle varsles dersom Slottet la fram ønsker eller behov som førte til budsjettsprekk. Jeg har ikke mottatt slike beskjeder.
Finansråd Svein Gjedrems instruks av 15. februar 1996 til administrerende direktør Kjell Brevik punkterer de siste dagenes krangel om ansvaret for budsjettoverskridelsene. Gjedrem slår fast følgende:

«Departementet vil presisere at Statsbygg har ansvar for kostnads- og framdriftsstyringen i prosjektet.»

Videre ble det gjort uttrykkelig klart at delprosjektene 3, 4 og 5 skulle være ferdig innen 1. april 1998 og innenfor en kostnadsramme på 149 millioner. I dag ser man at Gjedrem så vel optimistisk på saken. Byggeprosjektene er på langt nær ferdige og hittil er det brukt flere hundre millioner kroner mer enn planlagt.

<B>HAR KONTROLL:</B>Departementsråd Brit Denstad i Arbeids- og administrasjonsdepartementet mener restaureringen av slottet nå er under kontroll, forutsatt at planene som ligger til grunn for Stortingets ekstrabevilgninger er holdbare.