Hundedrap er helt greit

Hundedrapene norske soldater utførte i Kosovo er OK. Forsvaret liker ikke videoen som ble laget.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): VG avslørte i vinter at norske soldater som tjenestegjorde i Kosovo avlivet hunder på måter som det kunne stilles spørsmålstegn ved. Blant annet var barn vitne til at en hund i bånd ble drept i et boligområd. En annen scene i filmen som fikk navnet «Hot Dog» viser en soldat som skyter en hund på lang avstand med et MP-5-våpen. Det vanlige våpenet å bruke når hunder skulle avlives var haglegevær.

Drapene ble filmet og underholdningsvideoen ble distribuert blant Kosovo-soldater. Saken førte til sterke reaksjoner blant dyrevenner og medlemmer i stortingets forsvarskomite.

Brøt ingen regler

Nå har forsvarets egen granskingskommisjon avlevert sin innstilling i saken. Granskningen viser at soldatene på videoen hverken brøt norske eller internasjonale regler ved hundeavlivingen. Så vel våpenbruk og metoder var i tråd med gjeldende regelverk, slår kommisjonen fast.

Men på et punkt reagerer forsvaret kraftig. Videoopptakene som har en underholdnende tone er krenkende.

Uklokt

Videofilmingen og måten den ble redigert og tilsatt musikk på var ukloke handlinger som bryter med vanlig oppfatning av korrekt militæretisk opptreden. Den gir et feilaktig og skadelig bilde av avdelingens virksomhet, skriver kommisjonen i sin rapport.

- Jeg er lettet over at personellet ikke brøt noen lover og regler, og at det nå er slått fast at soldatenes handlinger fra A til Å dreiet seg om å løse et internasjonalt oppdrag for å hjelpe barn og voksne i Kosovo, sier generalmajor Harald Sunde ved Fellesoperativt hovedkvarter.

Men videoopptakene er uakseptable.

- Det at regler ble overholdt og oppdrag utført gjør ikke selve videofilmen noe bedre. Jeg finner det ikke akseptabelt at det lages videounderholdning av et oppdrag som i bunn og grunn er trist, sier Sunde.

Politiet har også gransket hundedrapene, men har kommet til at det ikke har foregått noen straffbare forhold. Saken er derfor henlagt.

Kulturforskjeller

Det var 9. mars 2002 at et lag fra forsvaret avlivet hundene. Eieren ønsket å avlive hunden som sto i bånd. Denne saken er derfor ikke kritikkverdig, selv om barn var vitne til avlivningen.

I forsvarets instruks for avlivning av dyr heter det at hunder som regel ikke skal skytes når barn se på. Men siden dette ikke er et absolutt forbud, og fordi det kan være kulturforskjeller mellom norske barn og barn i Kosovo, mener forsvaret det er greit at barna så hundene i videoen ble skutt.

OK å le

I noen scener lo og bannet soldatene etter at dyr var avlivet. Dette kan også være greit, mener granskningskommisjonen, men ikke i det aktuelle tilfellet.

Uttrykksformen kan karakteriseres som en ikke unormal reaksjon umiddelbart etter bruk av skarpe våpen, men i denne konteksten står dette helt klart i kontrast med de verdiene som ligger til grunn for Forsvarssjefens verdigrunnlag, konkluderer kommisjonen.

Det betyr med andre ord at forsvaret mener det er helt i orden at soldater ler etter at de har skutt med skarpt, bare konteksten er riktig. Hva slags kontekts som forsvarer latter etter bruk av skarpe skudd, sier rapporten ingenting om.

RIKTIG FREMGANGSMÅTE:</B> Denne soldaten avliver en hund på korrekt måte i henhold til forsvarets instruks.