Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

Utenlandske helsearbeidere i Norge:

Hundrevis med karantenefritak

Mens nordmenn flest må tilbringe ti dager i karantene etter en Sverigetur, har svensk helsepersonell kunnet reise fritt på jobb til Norge.

KRAV: Svensk helsepersonell har fram til nå kunne gå rett inn på vakt ved norske sykehus. Etter flere smitteepisoder den siste tiden, krever regjeringen nå testing. Vis mer

I helga ble det påvist smitte hos en innleid svensk sykepleier på Helgelandssykehuset i Sandnessjøen, og sykehuset måtte stenge to avdelinger.

Også på Nordfjord sykehus har to ansatte fått påvist smitte. En svensk vikarlege fikk påvist smitte i helga, og en sykepleier på vakt med legen, har også testet positivt. Onsdag opplyser Stryn kommune at også en av pasientene som har vært i kontakt med den svenske legen, har testet positivt.

Snur, men ikke for pendlerne

Som hovedregel skal alle svenske arbeidere gå i karantene i ti dager før de begynner å jobbe i Norge, men det er mulig å gjøre unntak for helsepersonell når de blir ansett som «strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift».

I tillegg gis det fritak for personell som er bosatt i Sverige for reiser til og fra jobb, og mens man er på jobb. I begge tilfeller er personene fortsatt i karantene på fritida, skriver FHI.

Siden coronapandemien brøt ut, har helsepersonell fra det hardt rammede Sverige kunnet gå rett på jobb, uten å bli testa. Rådet fra Folkehelseinstituttet har imidlertid vært at helsepersonellet skal testes ved ankomst til Norge, og igjen etter to dager.

SÅRT TRENGT: Utenlandsk helsepersonell, spesielt fra Sverige, er svært nødvendige tilskudd på norske sykehus i ferieavviklingen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
SÅRT TRENGT: Utenlandsk helsepersonell, spesielt fra Sverige, er svært nødvendige tilskudd på norske sykehus i ferieavviklingen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix Vis mer

Onsdag snudde imidlertid regjeringa, og det blir nå innført et krav om at alle svenske sykepleiere og leger må testes og avlegge et nagativt prøvesvar, før de får lov til å jobbe i Norge. Personen skal igjen testes etter 48 timer.

– Det er svært beklagelig at coronasmittet helsepersonell har vært i kontakt med pasienter, det skal ikke skje. Fra i dag av blir derfor helsepersonell testet to ganger etter ankomst til Norge, sier statssekretær Inger Klippen.

Siden 12. mars har et regjeringsvedtak gitt helsepersonell som pendler fra Sverige karanteneunntak. I en pressemelding opplyser regjeringen at dette fortsatt er gjeldende. Det stilles imidlertid krav om at personellet ikke samtidig jobber i svensk helsevesen.

- Sverige har, som vår nærmeste nabo, lenge bidratt til at vi har kunnet opprettholde en forsvarlig helsetjeneste. Derfor er disse unntatt kravet om dobbeltesting. Helsepersonell som er dagpendlere er allerede anbefalt å regelmessig testes og bruke munnbind, sier Klippen.

OPPFYLLER KRAVENE: Ifølge Dagbladets oversikt er Västerbotten den eneste regionen i Sverige som oppfyller regjeringens krav. Her byen Umeå. Vis mer

124 har fått fritak på Sørlandet

Dagbladet har vært i kontakt med samtlige norske helseforetak, og nærmest alle oppgir at de benytter seg av, eller planlegger å benytte seg av, utenlandsk helsepersonell. Hovedsakelig fra Sverige.

Se komplett liste nederst i saken.

Ifølge Dagbladets gjennomgang, er det Sørlandet Sykehus som oppgir å benytte seg av flest utenlandske vikarer.

Mandag hadde sykehuset 124 utenlandske vikarer, og samtlige har fått dispensasjon fra karantenebestemmelsene, opplyser sykehuset.

Blant vikarene er de fleste danske, 86, men sykehuset oppgir også at 17 vikarer er fra Sverige.

MANGE FRITATT: På Sørlandet sykehus er det mange vikarer fra utlandet som er fritatt fra karanteneplikten. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix
MANGE FRITATT: På Sørlandet sykehus er det mange vikarer fra utlandet som er fritatt fra karanteneplikten. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix Vis mer

- Dette er leger, sykepleiere og spesialsykepleiere inkludert jordmødre. Vi trenger vikarene for å sikre god kvalitet i pasientbehandlingen samtidig som vi gjennomfører ferieavviklingen, sier organisasjonsdirektør Nina Føreland til Dagbladet.

Dagpendlere testes ikke

Et annet sykehus som planlegger å benytte seg av mange vikarer denne sommeren, er Sykehuset Østfold Kalnes. Alle er fra Sverige.

- Til sammen 66 svenske vikarer er satt opp på vakter på Kalnes i sommer. Av disse er 11 leger, 36 sykepleiere, to jordmødre og 17 annet helsepersonell, skriver Jon Birger Haug, smittevernoverlege ved sykehuset, i en e-post til Dagbladet.

Ifølge Haug følger sykehuset FHIs råd om testing, og sender også ut egenerklæringsskjema som må besvares innen 48 timer før ankomst til Norge. Det er også krav om munnbind i påvente av prøvesvaret. Dette gjelder personer som har oppholdt seg i Sverige de siste ti dagene før de skal på jobb.

- Medarbeiderne i Sykehuset Østfold som dagpendler mellom Norge og Sverige kan vi ikke teste på noen fornuftig måte. Vi vurderer det tilstrekkelig at de som pendler daglig anmodes om å følge norske retningslinjer for Covid-forebygging mens de er i Sverige, sier han, og legger til at det ikke er påvist smitte i denne ansattgruppen hittil.

- Strenge retningslinjer

Også ved Sykehuset Innlandet vil vikarer fra Sverige, i tillegg til Danmark, Finland og Polen, jobbe i sommermånedene. Totalt 58 personer, opplyser sykehuset. Fritak fra karanteneplikten gis etter en individuell vurdering.

- Vi har strenge retningslinjer for innleie av utenlandske vikarer, men har i henhold til covid-19-forskriften mulighet til å gi dispensasjon fra karanteneplikten for arbeidstakere som er nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift, skriver kommunikasjonsrådgiver Line Fuglehaug til Dagbladet.

Også her skal de ansatte testes og bruke munnbind.

Også Helse Fonna forteller at de har et titall helsearbeidere som er fritatt fra karanteneplikten - mest svensker, noen dansker.

I Vestre Viken er det totalt 86 svenske vikarer denne sommeren, bestående av både sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre.

Akershus universitetssykehus opplyser å ha leid inn 30 helsearbeidere fra Sverige i sommer. Alle er fritatt fra karanteneplikten i arbeidstida.

Helse Stavanger opplyser imidlertid til Dagbladet at de har færre en fem svenske vikarer på jobb. Ingen er fritatt fra karantene.

- SUS bestemte seg tidlig for å ha en streng policy for vikarer fra Sverige. Vikarer og medarbeidere som kommer fra opphold i Sverige, må ha ti dagers karantene først. Dette har blitt overholdt, sier kommunikasjonsrådgiver Mirjam Helene Pletanek Klingenberg.

SVERIGE: Statsepidemolog ved Folkhälsomyndigheten, Anders Tegnell sier at han føler seg som en hakkekylling. Video: NTB Scanpix Vis mer

- Hårreisende

Da Dagbladet snakket med leder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen tirsdag, var hun klar på at myndighetene burde sørge for en forskrift for testing av svensk helsepersonell, og fortalte at forbudent hadde etterspurt dette siden mars.

- Det er hårreisende at det må påvises smitte før man endrer retningslinjene. Vi har advart mot at dette kom til å bli et problem siden mars. Når man ser smittetallene i Sverige er det åpenbart at dette kom til å bli et problem, særlig i sommermånedene med ferieavvikling og mange svenske vikarer, sier Sverresdatter Larsen.

- Konsekvensene er at sårbare pasienter, og også ansatte, blir utsatt for smitterisiko. I tillegg fører påvist smitte til at avdelinger må stenge ned, og etterslepet på behandling øker ytterligere. Det er allerede et etterslep på flere hundre tusen konsultasjoner som er planlagt utover sommeren og høsten.

Utenlandsk arbeidskraft ved norske helseforetak:

MERK: Ikke alle helseforetak opplyser om hvor mange av de utenlandske vikarene som er unntatt fra karanteneplikten. De fleste opplyser at de følger FHIs retningslinjer. Helseforetakene har også opplyst om tall fra forskjellige perioder. Noen for hele sommeren, andre dagens situasjon.

 • Helse Stavanger: Færre enn fem svenske vikarer ansatt (30.06.). Ingen har fritak.
 • Helse Fonna: Titalls personer har fritak.
 • Helse Bergen: Åtte helsearbeidere fra Danmark og én helsearbeider fra Sverige forrige uke. Ingen av disse var i karantene og ingen hadde symptom på smitte.
 • Helse Nord-Trøndelag: 12 vikarer fra Sverige/utenfor Norden.
 • Helgelandssykehuset: Totalt 25 innleide vikarer (26.06 - 28.06). Ikke oversikt over antall med fritak. I tillegg fire faste ansatte bosatt i utlandet.
 • Finnmarkssykehuset: I Finnmarkssykehuset har 66 personer fått fritak fra karantene i perioden 15. mars til 29. juni.
 • Nordlandssykehuset: 23 svenske sykepleiere, jordmødre og leger. 13 danske sykepleiere. Fire danske jordmødre og én dansk lege. To sykepleiere fra Litauen og én bulgarsk lege.
 • Akershus universitetssykehus: Ahus har leid inn rundt 30 sykepleiere/spesialsykepleiere fra Sverige i sommer. Disse har fritak fra karantene i arbeidstida. I tillegg er det noen få leger.
 • Oslo universitetssykehus: To ansatte unntatt karantene.
 • Sunnaas sykehus: Én psykolog har fått unntak fra karanteneplikten (29.06).
 • Sykehuset i Vestfold: 24 danske spesialsykepleierne - uansett unntatt karantene.
 • Sykehuset Innlandet: 58 utenlandske vikarer i sommer. Disse er fra Sverige, Danmark, Finland og Polen. Fritak gis etter individuell vurdering.
 • Sykehuset Telemark: Totalt seks svenske ansatte som har fått fritak fra karantenereglene.
 • Sykehuset Østfold: 66 svenske vikarer er satt opp på vakter på Kalnes i sommer.
 • Sørlandet sykehus: 122 utenlandske vikarer er fritatt fra karantenepiloten.
 • Vestre Viken: Totalt er det 86 svenske vikarer som er tilknyttet Vestre Viken i sommer og som er fritatt fra karanteneflukten.
 • Universitetssykehuset Nord-Norge: 63 utenlandske vikarer. 37 fra Sverige, 20 fra Danmark og seks fra Finland.
 • Helse Møre og Romsdal: Åtte svenske vikarer med fritak. Sju fra Færøyene, Danmark og Finland.
 • St. Olavs Hospital: 38 utenlandske vikarer fra Danmark, Polen, Finland og Sverige. Ingen har unntak fra karantenereglene.
 • Helse Førde: 53 svenske vikarer i sommer.

Lyst til å diskutere?

Besøk Dagbladet debatt!