BEKLAGER: NAV-sjef Sigrun Vågeng beklager at regelendringene for arbeidsavklaringspenger har medført lang ventetid for brukerne. Foto: Gunnar Ringheim
BEKLAGER: NAV-sjef Sigrun Vågeng beklager at regelendringene for arbeidsavklaringspenger har medført lang ventetid for brukerne. Foto: Gunnar RingheimVis mer

NAV

Hundrevis mistet inntekten uten vedtak. NAV-sjefen beklager

NAV skal bli strengere enn noen gang.

I fjor ble 16 700 personer fratatt arbeidsavklaringspenger fra NAV, på grunn av innstramminger i regelverket.

Innstrammingene innebærer at tidsbegrensninga er redusert fra fire til tre år. Samtidig er kravene kraftig innskjerpet. Mange har mistet inntekten, og sett seg nødt til å søke sosialhjelp som en konsekvens.

Tidligere denne uka varslet arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie tidenes strengeste krav, da hun på vegne av departementet sendte NAV-direktør Sigrun Vågeng tildelingsbrevet for 2019, med tydelig beskjed om hvilke prioriteringer som skal gjøres i år.

- Folk som oppsøker NAV skal merke at NAV er strengere, men også flinkere til å gi tidlig og riktig hjelp. Det er målet vårt for 2019, sa Hauglie til Dagbladet.

Beklager

De nye reglene medførte større endringer enn NAV hadde forutsett.

800 av de som ble fratatt støtten, mistet den helt uten et vedtak som lå til grunn. De har måttet vente lenge på svar, blant annet på grunn av innhenting av dokumentasjon.

I et intervju med Dagsavisen beklager NAV-sjefen overfor brukerne.

- Jeg skal være den første til å beklage at dette har gått ut over enkeltmennesker. Vi har full prioritet på å komme à jour med disse sakene, sier Vågeng.

Når det gjelder innstrammingen i reglene, viser hun til høyeste hold, og rammene hun og NAV har fått fra Hauglie. De skal jobbe for at antallet trygdemottakere reduseres ved at flere kommer seg ut i jobb. Det gjelder også dem med nedsatt arbeidsevne.

Målet er at flere mennesker kommer i jobb og at antallet trygdemottakere reduseres. NAV får i oppdrag å skaffe jobb til flere med nedsatt arbeidsevne.

Bra for helsa

Dersom man følger med i ulike Facebook-grupper der mennesker beskriver sitt møte med NAV, kan man få inntrykk av at det er stor misnøye knyttet til regelendringene og etatens håndtering av enkeltsaker.

Vågeng understreker overfor Dagsavisen at det skyldes at halve befolkningen befinner seg blant deres brukere, og at dette er individuelle synspunkter.

- Det er ikke alltid vi har rett. Men man må også huske at en del er misfornøyd fordi en sak ikke har falt ut til deres fordel, sier hun.

De skriver også at mange som fortsatt er syke og utredes for helseplager opplever et stort press på å komme ut i jobb, noe som bidrar til å gjøre dem dårligere. På spørsmål om hvorvidt det har vært for stort fokus på å komme ut i arbeid, svarer hun:

- I de aller fleste tilfeller er arbeid bra for helsa – at du som enkeltmenneske får brukt kvalifikasjonene dine, blir sett og har kollegaer, det gjør noe med helsa og er bedre enn bare å gå hjemme og tenke på hva det skal bli av meg. Men da må vi følge opp den enkelte tett slik at de kommer raskt i gang.