Hva mener kvinnelige toppledere:

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fatma B. Jynge administrerende direktør i Hedmark Næringspark: - Når det skal finnes kandidater til styrer og lederjobber, letes det blant likesinnede, det vil si andre menn. Da blir det minst bråk. Kvinner som er med i styrer, er bare med for syns skyld. Jeg tror mange kvinner vil, men de blir ikke spurt. Styreverv er ikke noe du ber om å få, det avhenger av nettverk.

Grete Faremo konserndirektør i Storebrand - Jeg er blant dem som mener at kvotering kan være et godt virkemiddel. Vi må komme forbi mytene om at det handler om valget mellom gode og dårlige kandidater, og se virkeligheten, der vi trenger å bruke alle de gode hoder. Men vi må bruke positive virkemidler. Det må legges til rette for rekruttering av kvinne.

Liv Hatland administrerende direktør i Olsten helsetjenester - Likestillingsarbeidet i Norge har vært innrettet mot politisk og offentlig sektor, og resultatene derfra er bra. I Næringslivet er det menns uformelle maktnettverk som styrer. Talentene må søkes og støttes opp underveis. På samme måte som forskningen satset for å få flere kvinnelige professorer, må næringslivet satse på kvinnelige talenter.

Unni Olav tidl. markedsdirektør i Star Tour - Min erfaring er at kvinner bare får være med i styrer når departementene står bak. I det private er det stopp. Jeg tror årsaken er så enkel som at menn ikke ønsker å få inn kvinner. Vi må holde fokus på dette og stille spørsmål hvis det opprettes styrer uten kvinner. Samtidig må kvinner engasjere seg og jobbe for å få styreverv.

Anna Synnøve Bye «årets forretningskvinne» og administrerende direktør i Fosen mekaniske verksted - Kvinner er ikke bare utenfor fordi de ikke er tatt med, men også fordi de ikke våger. Mange kvinner tror at de ikke makter en lederjobb. De må tore mer. Men omgivelsene har også et ansvar. Kvinner trenger oppbakking. Familie, naboer og venner må støtte opp.

Gunn Wærstad konsernsjef i Vital - Alle er enige i at det er for få kvinner som er med, men kvotering er ikke løsningen. Jeg ville ikke likt å sitte i et styre fordi jeg var kvinne, istedenfor å være valgt på kvalifikasjoner. For å endre trengs det bevisstgjøring av de som velger ledere og styremedlemmer, slik at de også får brukt ressursene kvinner sitter inne med. Men dette vil ta tid.

<B>Fatma B. Jynge</B>
<B>Grete Faremo
<B>Unni Olav</B>