Hva skal vi med loven?

Regjeringen godtok etter lang saksbehandlingstid Kjell Inge Røkkes oppkjøp av over 90 prosent av Aker RGIs aksjer. Det gir Røkke full kontroll over selskapet og selskapets midler.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen stiller som vilkår at eierselskapet TRG BV videreutvikler virksomheten i Aker RGI-konsernet med basis i de planer og intensjoner som selskapet har lagt fram for departementet. En av betingelsene er at TRG, som er registrert i utlandet, etablerer et norsk aksjeselskap som skal eie aksjene.

  • Regjeringen har lagt vekt på Røkkes intensjon om å opprettholde Aker RGI som et norsk selskap med hovedkontor i Norge og at selskapet skal drive industriell utvikling og sikre norske arbeidsplasser. Nærings- og handelsdepartementet har adgang til å sette slike vilkår etter ervervsloven ut fra allmenne og samfunnsmessige hensyn.
  • Lov om erverv av næringsvirksomhet erstattet i 1994 den gamle konsesjonsloven som var uforenlig med norsk EØS-medlemskap. Siden da er 1300 oppkjøp av norske selskaper blitt behandlet etter denne loven. Hittil har ingen oppkjøp blitt nektet. Bare i elleve tilfeller har kjøpet blitt underlagt nærmere prøving. Det skjer dersom departementet mener ervervet kan få vesentlige negative virkninger for selskapet, bransjen eller sysselsettingen.
  • Spørsmålet er imidlertid hvilke sanksjonsmuligheter regjeringen har dersom Røkke ikke opptrer i tråd med sine uttrykte intensjoner. Næringsminister Sponheim viser til at departementet igjen kan åpne ervervssak, og at dette vil være et ris bak speilet. Men regjeringen kan neppe hindre Røkke i å selge selskapet eller å tappe det for verdier, hvis det er hans ønske.
  • Prosessen åpner for følgende spørsmål: Hva skal vi med en ervervslov som ikke brukes til annet enn å gi formaninger og uttrykke gode ønsker for framtida? Og hva skal vi med et Senterparti som i regjering gjør knefall for eier- og maktkonsentrasjon i næringslivet, men som i Stortinget uttrykker sterk skepsis til det samme? I praksis har regjeringen overlatt til Kjell Inge Røkke selv å bevise om han er en kar å stole på.