Hva skal vi utrede?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Plutselig er det blitt politisk korrekt å be om en utredning av statsformen. Arbeiderpartiet har programfestet det, og Høyre er ikke fremmed for tanken. Ja, selv Aftenposten har gitt den betinget tilslutning: En utredning er vel og bra hvis den bare foregår sakte.
  • Dette er med respekt å melde det rene dill. Hvis det skal ha noen mening å utrede statsformen, må det være med tanke på å innføre republikken. Vi behøver ikke å utrede monarkiet. Rett nok kan man på den måten få avdekket at det ikke finnes rasjonelle argumenter for monarkiet. Men styreformen er tross alt et helt sentralt politisk spørsmål, som vi bør debattere på politisk plan, ikke utrede som et byråkratisk tiltak.
  • Det er mange som synes vårt land bør få en ny og tidsmessig grunnlov til ett av de to nasjonale jubileene vi står foran. Men det er det ingen grunn til hvis ikke den eksisterende grunnlov står i veien for de politiske nødvendigheter. Og det er det ingen som kan si. Konstitusjoner fungerer dessuten best når de ikke er for bastant kodifisert. Som Napoleon sa: «Grunnlover skal være kortfattede og vage.» Den norske forfatningen består i virkeligheten av en lang rekke skrevne og uskrevne regler som utgjør et finmasket nett av maktbindinger. Det er ikke nødvendig å fange disse opp i paragrafer i Grunnloven.
  • Men styreformen må selvsagt Grunnloven si noe om. Det kan neppe stå at Norge er et kongedømme hvis det er blitt en republikk. Men selv om noen meningsmålinger kan tyde på at oppslutningen om monarkiet har begynt å forvitre, er det ennå for tidlig å trekke noen klar politisk konklusjon. Å nedsette en kommisjon for å utrede oss inn i republikken vil nok være et festlig arbeid for jurister med statsrett som spesiale. Å skrive en grunnlov er for en statsrettslærd som å være med på «The big bang», har høyesterettsjustitiarius Carsten Smith sagt. Men vi frykter at det lett ville ha utviklet seg til en statsrettslig lekestue. Det ville være å drive politikk via utredning. Det har det rett nok vært en tendens til i de seinere år. Men et så sentralt politisk spørsmål som statsformen kan ikke behandles på denne måten.