Hvalkvoten øker med 30 prosent

Svolvær (NTB-Erik Veigård): Fiskeridepartementet øker vågehvalkvoten fra 580 til 671 dyr. I forhold til de 503 hvalene som ble fanget i 1997, er det en økning på mer enn 30 prosent. Regjeringen vil imidlertid ikke åpne for eksport av hvalprodukter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fiskeriminister Peter Angelsen fortalte årsmøtet i Norges Småkvalfangerlag at 1998-kvoten består av en ordinær kvote på 621 dyr, og 50 dyr overført fra tidligere ubrukte kvoter. Angelsen understreket at IWC under årets møte i Monaco har godkjent prinsippet om overføring av kvoter.

Ingen eksport

Hvalfangerne var rimelig tilfredse med den nye kvoten, men hadde store problemer med å svelge Angelsens budskap om fortsatt eksportforbud. Som stortingsrepresentant har Peter Angelsen kritisert tidligere fiskeriministre for tilbakeholdenhet i eksportsaken. Lørdag var det hans egen tur til å gjenta budskapet om at eksportspørsmålet ikke er modent.

For hvalfangerne, som dagen før hadde fått dokumentert at spekk selges for 1.800 - 1.900 kroner per kilo i Japan, var den bitre pillen tung å svelge.

Truet på livet

Et økende antall sabotasjeaksjoner mot norske hvalbåter har lenge bekymret hvalfangerne. På årsmøtet i Svolvær fikk de dessuten vite at fangere som står fram i media i økende grad blir truet på livet. Hvalformann Jan Kristiansen, som ble gjenvalgt på årsmøtet, fortalte at alle medlemmer av hvalfangerlagets styre som stod fram i media etter sabotasjen mot «Senet» i vår (brann) har mottatt personlige trusler.

- I mitt brev stod det at ..din simple, lille trebalje skal dynkes i bensin og tennes fyr på. Jeg fikk også vite at huset mitt ikke skulle skjermes. Det har jeg før nå ikke tort å fortelle dem som bor sammen med meg, sa Kristiansen stille.

Større hval

Professor Tore Haug ved Fiskeriforskning i Tromsø fortalte hvalfangerne at den nordøstatlantiske vågehvalbestanden (112.000 dyr) i perioden 1992-1995 spiste 1,8 millioner tonn mat årlig.

- Vågehvalen spiste i denne perioden så mye sild at det tilsvarte 70 prosent av den årlige beskatningen av norsk vårgytende sild, opplyste professor Tore Haug.

Hvalfangerne mener tallene underbygger at vågehvalressursene bør beskattes enda hardere, og de vil dessuten begynne å fange andre hvalarter som finnhval, knølhval, spermhval, springer og spekkhogger.

IWC på glid

Norges hvalfangstkommissær Kåre Bryn orienterte hvalfangerne om utviklingen i den internasjonale hvalfangstkommisjonen, og fortalte at det blir et ekstraordinært IWC-møte i februar for å drøfte det irske kompromissforslaget som foreligger.

Irland, med støtte av flere nasjoner, ønsker et kompromiss som tillater visse former for kystfangst av hval og til gjengjeld forby all kommersiell hvalfangst på det åpne hav.