Hvem kan granske LO nøytralt?

Mange av landets ledende eksperter på arbeidsmiljø er inhabile.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mandag skal LOs mektige forbundsledere bli enige om hvem som skal foreta en uavhengig gjennomgang av den betente personstriden i LO. Grasrota krever all dokumentasjonen på bordet, og granskernes konklusjon kan avgjøre Vallas framtid som LO-leder. Men foreløpig er det uvisst hvem som skal granske. Forbundslederne krever at ledelsen finner en uavhengig granskingsgruppe, som ikke har forbindelser til de involverte partene i striden. Men akkurat det kan skape hodebry for LO-ledelsen.

Inngift i Fafo

Blant landets arbeidsjurister, dommere og arbeidslivsforskere finnes nemlig venner og kolleger av de berørte partene, tidligere LO-folk og eksperter som har kommentert saken. Kravet til uavhengighet vil gjøre disse uaktuelle.

- Jeg har forventninger til en bred og uvhenging granskning som alle kan ha tillit til. Det må selvsagt være noen som ikke står partene nær, sier Per Østvold, leder av Transportarbeiderforbundet. Han sitter også i LO-sekretariatet.

Forskningsstiftelsen Fafo er regnet som Norges ledende institusjon på arbeidsmiljø. Men i Valla-striden bør forskerne holde seg langt unna, mener Østvold. Stiftelsens styreleder heter nemlig Gerd-Liv Valla, og Fafo ble startet av LO.

- Fafo står for nær LO, sier Østvold.

Det er også andre forviklinger rundt Fafo. På oppdrag fra Yssen leverte Fafo en rapport om EØS som Valla skal hatt store problemer med. Angivelig skal denne rapporten være en del av årsaken til konflikten mellom Valla og Yssen. Det er også flere personlige bindinger på kryss og tvers av LO og Fafo. Blant annet er Ingunn Yssens kjæreste, Dagfinn Hertzberg, Fafo-forsker. En tidligere rådgiver av Valla, Ivar Hippe, er bror til Fafos daglige leder, Jon M. Hippe. Han er også venn av statsminister Jens Stoltenberg, som igjen er venn av Ingunn Yssen.

Setter spørsmålstegn

NOEN AV LANDETS LEDENDE, MEN INHABILE EKSPERTER: Fafo, ved daglig leder Jon M. Hippe har Gerd-Liv Valla som styreleder, tidligere Ap-statsråd Gudmund Hernes er også Fafo-forsker, og lagdommer Torolv Groseth var statssekretær da Gerd-Liv Valla var justisminister. Foto: Jaques Hvistendahl/John Terje Pedersen/Scanpix
NOEN AV LANDETS LEDENDE, MEN INHABILE EKSPERTER: Fafo, ved daglig leder Jon M. Hippe har Gerd-Liv Valla som styreleder, tidligere Ap-statsråd Gudmund Hernes er også Fafo-forsker, og lagdommer Torolv Groseth var statssekretær da Gerd-Liv Valla var justisminister. Foto: Jaques Hvistendahl/John Terje Pedersen/Scanpix Vis mer

Også andre stiftelser har nære bånd til fagbevegelsen. Stiftelsen Arbeidsmiljøsenteret tar lignende oppdrag for organisasjoner og næringsliv. Direktør Paul Norberg innrømmer imidlertid at det kan stilles spørsmål ved at styreleder i stiftelsen heter Trine Lise Sundnes, og er LO-sekretær. - Sånn sett kan du kanskje sette spørsmålstegn ved om vi er habile, selv om vi har folk fra alle parter i arbeidslivet i vårt styre, sier Norberg.

Statens arbeidsmiljøinstitutt kan som statlig organ ikke gå inn som konsulenter for LO. De kunne imidlertid ha bidratt med kompetanse til en ekspertgruppe. Problemet er bare at tilsynet også skal gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse for LO.

Skrev seg inhabil

Flere av ekspertene på arbeidsjus regner seg selv som inhabile.

- Jeg tror jeg kan love deg at det ikke blir meg, sier arbeidsrettsadvokat Runar Homble på spørsmål om han er aktuell som gransker. Han er én av mange norske jurister som har gått ut i mediene etter at personstriden på toppen av LO eksploderte i mediene. I siste nummer av tidsskriftet Arbeidsmiljø skrev han: «Stortinget brukte høsten til å lage nye lovregler som skal beskytte varslere. LO brukte mindre enn to uker på å bryte dem».

Med den artikkel gjorde han seg inhabil som eventuell gransker, mener han selv.

- Som advokater skal vi holde oss borte fra saker der en medarbeider er inhabil. Det betyr at et advokatfirma vil ha etiske problemer med å gå inn i en sak der én advokat er involvert, sier Homble.

Sterk uttalelse

Jusprofessor Carl August Fleischer mener arbeidsrettseksperter som allerede har uttalt seg i Yssen-saken kan være inhabile

- Det er klart at har man tatt et standpunkt i en sak, så vil det at man har engasjert seg særlig tydelig gjøre at man blir inhabil. Men man må jo selvsagt se på hva de har uttalt, sier han.

Selv om de ikke formelt sett kan bli sett på som inhabile mener Fleischer det holder at partene i en sak oppfatter at de ikke er nøytrale.

LEDER? Jusprofessor Henning Jakhelln er foreslått som gransker, men sier at han av prinsipp ikke tar på seg slike oppdrag.