Hvem skal eie vidda?

Staten vil ha den. Samene mobiliserer. Juristene strides.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no:) Regjeringen har i sitt forslag til ny finnmarkslov foreslått å overføre all statlig eiendom i fylket, 96 prosent av arealet, til et nytt selskap. Selskapet. som skal hete «Finnmarkseiendommen», skal styres av tre representanter fra sametinget, tre fra fylkestinget, pluss en representant fra staten.

Dette selskapet vil eie og forvalte hele vidda til fjæresteinene, men ikke havområdene og olje- og gassresurrsene utenfor Finnmark.

Anerkjenner ikke staten

Samene mener dette ikke er godt nok, og foreløpig sier nei til forslaget. Nylig erklærte Sametinget at de vil forkaste lovforslaget dersom ikke samene og den øvrige befolkningen i Finnmark får full eiendomsrett til landområdene i fylket.

Det gjør de fordi de mener samene har eiendomsrett til Finnmark. Samene vil ha klart definerte eiendomsrettigheter, og godtar ikke et forvaltningsapparat.

- Vi anerkjenner ikke staten som grunneier i Finnmark, sa sametingspresident Sven-Roald Nystø til Aftenposten 5. mars i år.

- Politikerne vil ikke gi samene noe. Men den norske staten har ennå ikke bevist hvordan de fikk eiendomsretten til de samiske områdene, sa tidligere Sametings-president Ole-Henrik Magga til Aftenposten i fjor.

Jus-debatt

Foto: SCANPIX
Foto: SCANPIX Vis mer

Striden har avfødt en spissfindig juss-debatt. Spørsmålet er om regjeringens forslag strider mot ILO-konvensjonen 169 om urfolks rettigheter. Spørsmålet er om samene har hevd på eiendomsrett etter såkalt \'alders tids bruk\'.

En juridisk betenkning av jusprofessorene Graver og Ulfstein mener forslaget strider mot folkeretten, og at samene må få eiendomsrett. Også FN har kritisert regjeringens forslag.

Jusprofessor Car August Fleischer mener Graver og Ulfstein har misforstått lovteksten. Hans vurdering er at regjeringens forslag er fullt ut i tråd med folkeretten.

- Etter min mening er den juridiske debatten et blindpor. Det er langt viktigere å diskutere hva som er en rimelig løsning, for alle befolkningsgrupper. Regjeringen bør søke en balansert løsning som sikrer interessene til samene, resten av befolkningen i Finnmark og den befolkningen allment, sier Fleischer til Dagbladet.no.

1.6 prosent

Finnmark er 48.637 kvadratkilometer stort, og utgjør med det 15 prosent av fastlandsnorge. 1.4.04 bodde det 73.210 innbyggere i fylket, litt over 1.5 prosent av den totale befolkningen. Folketallet i Finnmark er stadig synkende.

Samene er Norge og Finnmarks urbefolkning. De første spor etter samene er over 2000 år gamle. Den samiske nasjonen/kulturen krysser grensene mellom Norge, Sverige, Russland og Finnland.

Ressursene det strides om er mange. Finnmarksvidda har enorme beiteområder for reindriften, i tillegg til jordbruk.

Havområdene har i tillegg til store fiskeressurser også gass- og oljeforekomster som kan utvinnes i framtida.

Også gull- og mineralutvinnelse kan være aktuelt. Området har gode fiske-elever og jaktområder som er attraktive for lokalbefolkningen og både norske og utenlandske turister til fylket.

Turisme

- Turisme er kanskje det viktigste området. Den dagen det står italienske småviltjegere med eget chartefly på flyplassen i Alta, vil nok folk våkne opp å skjønne at det er viktig med lokalt forvaltning av naturressursene. Jegerne har jo allerede kommet til Nord-Sverige, sier Jan Erik Henriksen, førstelektor i Samfunnsfag ved Høyskolen i Finnmark.

- Naturen betyr utrolig mye i Finnmark. Akkurat nå er folk i Finnmark avventende til hva som vil skje. De følger debatten, og mitt inntrykk er at de er opptatt av situasjonen. De er så lidenskapelige som folk i Finnmark kan bli om dette temaet, sier Henriksen.

Henriksen mener regjeringen må ta mer hensyn til folkeretten og gi samene en form for eiendomsrett. Han mener det ikke er så sterk splittelse samene imellom, som tidligere antydet.

- Det betyr mye for næringsgrunnlaget å ha en for for eiendomsrett. Har man rettigheter, kan man stille krav, for eksempel til at en prosentandel av ansatte i olje- eller turistprosjekter skal komme fra regionen. Det nytter ikke å ha en debatt om naturressursene i Finnmark uten at samene bruker etniske argumenter, sier han.

Kampanje

Det drives nå en intens kampanje i de nordligste fylkene for å verve samer til det samiske manntallet. 10.500 samer er registrert.

- Det er klart at særegne rettigheter til land og vann i ny Finnmarkslov kan gi manntallet en ny giv, For tiden drives det en intens kampanje i det nordligste fylkene. Nylig ble det sendt ut 100.000 henvendelser, sier Odd Mathis Hætta til Aftenposten.

FISKERNE SINTE: Norges jeger- og fiskeforbund er sinte og mener samene vil rane dem for retten til jakt og fiske.
RESSURSKAMP: Samene vil ha eiendomsrett til viddas store reinbeiter. Men turisme kan bli en like viktig inntektskilde.
ALDERS TID: Samene hevder å ha vunnet retten til naturen i Finnmark gjennom århundrer. Dette bildet er fra Per Høsts film Same-Jakki fra 1957.