Hvem stoler juryen på?

Jurymedlemmene må bestemme seg for hvilke av sakens aktører de stoler mest på for å ta standpunkt til skyldspørsmålet i Birgitte-saken, skriver Dagbladets kommentator.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Jeg tviler på om noen som har vært til stede i lagmannsrettssalen i Stavanger tinghus, vil mene at det overhodet ikke er tvil om at den tiltalte Karmøy-gutten er skyldig. Spørsmålet er om tvilen er av en slik karakter at den fyller det juridiske begrepet «rimelig tvil». For i så tilfelle skal han frikjennes.
  • På punkt etter punkt har påstand stått mot påstand, og det er tegnet ulike bilder av hva som har skjedd i Birgitte-saken. Den tiltaltes egen troverdighet står mot troverdigheten til Kripos-avhører Stian Elle når det gjelder å bedømme hvordan politiavhørene foregikk.
  • Advokat Arvid Sjødins troverdighet står mot etterforskningsleder Ståle Finsals troverdighet når det gjelder å bedømme hvorvidt politiet bevisst holdt tilbake informasjon og villedet den tidligere forsvareren i ukene etter at hans klient ble arrestert. Sjødin og etterforskningslederen har gitt ganske ulike versjoner av kommunikasjonen mellom politi og forsvarer i denne perioden.
  • Troverdigheten til den unge jenta som i sitt vitnemål var helt sikker på at hun så Birgittes fetter drapsnatta, vil bli veid mot foreldrenes forklaring om når sønnen kom hjem. Og i det som framstår som en blanding av vesentlige og uvesentlige detaljer ved obduksjonen og funn på åstedet, vil aktors framstilling bli veid mot forsvarets når detaljene blir brukt som kontrollpunkter mot fetterens politiforklaring.
  • Forsvarer Sigurd Klomsæt holdt i går en grundig gjennomgang av saken sett fra forsvarets ståsted, og var etter seks timer ikke ferdig med prosedyren. I herredsretten tegnet forsvaret et bilde av et alternativt drapsforløp med en eller flere andre gjerningsmenn. Det gjør ikke Klomsæt. Derimot legger han større vekt på å kritisere politiets etterforskning og så tvil om politiets objektivitet.
  • Mandag fortsetter advokat Sigurd Klomsæt sin prosedyre. Om juryen har bestemt seg, vet ingen.

Det var ingen flue på veggen i avhørsrommet på Haugesund politistasjon. Slik vi har fått avhørene beskrevet i retten, er det neppe noen som vil benekte at det ble brukt psykologiske mekanismer og press. Spørsmålet er om presset har vært utilbørlig og av en slik karakter at det kan ha lokket fram en falsk tilståelse.