Hvem tror du på?

Krangelen mellom flygelederne og Avinor har skapt kaos på flyplassene. Formann i Norsk Flygelederforening, Rolf Skrede og direktør Randi Flesland i Avinor skylder på hverandre. I dag møtes frontene i et styremøte i Avinor.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Rolf Skrede (60)

Sivil status: Gift, tre barn på 29, 32 og 35 år

Bosted: Jar i Akershus

Stilling: Formann i Norsk Flygeleder-forening (NFF)

Inntekt: 589 000 kr

Skatt: 251 440 kr

Formue: 0

Har vi nok flygeledere?

KRANGLER 1:Formann i Norsk Flygelederforbund, Rolf Skrede. Foto: Kristin Svorte
KRANGLER 1:Formann i Norsk Flygelederforbund, Rolf Skrede. Foto: Kristin Svorte Vis mer

-  Nei. Vi har en alvorlig bemanningskrise som bare blir verre. Vi mangler etter vår vurdering 70 flygeledere. I tillegg vil 14 bli pensjonister over jul. Ytterligere 8 personer vil gå av med pensjon i løpet av 2006. 11 til vil forsvinne i løpet av 2007 på grunn av alderen. Samme år vil vi få tilført maksimalt 10 nye flygeledere. Vi har også et stort problem med at 5 personer allerede må slutte fordi de mister sine medisinske sertifikater. I tillegg har vi en stor rekrutteringsflukt til utlandet.

Hvorfor er sykefraværet så høyt?

-  Det er ikke høyt sykefravær. Bare fem prosent på landsbasis. Enheter som har hatt arbeidsmiljøproblemer som kontrollstasjonen i Røyken har hatt noe høyere fravær. Det er ikke så rart når man tenker på at den varslede nedleggelsen har ført til samlivsbrudd og slike ting. Mye er også på grunn av seinvirkninger fordi de har jobbet mye overtid.

Hvorfor har det oppstått konflikter mellom lederne og de ansatte?

-  Kort og godt fordi virkelighetsoppfatningen og kunnskapsnivået er forskjellig.

Hva er løsningen?

-  Dagens Avinor er en uheldig konstruksjon. Det må foretas organisatoriske endringer.

Opptrer flygelederne som lojale ansatte?

-  Flygeledere er lojale i forhold til sine egne arbeidsrettigheter. De har et stort ansvar. Derfor må de sette krav til tilretteleggingen på arbeidsplassen.

Når tror du konflikten tar slutt?

-  Når ledelsen og de ansattes organisasjon får en tilnærmet lik virkelighetsoppfatning. Randi Flesland (50)

Sivil status: Skilt, to barn på 18 og 25 år

Bosted: Oslo

Stilling: Direktør i Avinor

Inntekt: 1,4 mill kr

Skatt: 675 818 kr

Formue: 0

Har vi nok flygeledere?

-  Ja, vi har nok flygeledere totalt sett i Norge i dag. Vi har ikke overflod, men vi har nok til å gjennomføre sikker og punktlig drift, samt til noen utviklingsprosjekter.

Hvorfor er sykefraværet så høyt?

-  Vi har ikke høyt sykefravær generelt, men ved noen ganske få enheter. Det er mange årsaker til at folk blir syke, og jeg vil ikke spekulere i hvorfor sykefraværet noen steder er så høyt. Men dette er noe som det jobbes med, og vi har en tett dialog med fagforeningene for å få ned fraværet ved disse enhetene.

Hvorfor har det oppstått konflikter mellom lederne og de ansatte?

-  Avinor har vært gjennom en kraftig omstilling og i forbindelse med dette har det oppstått en del uenighet. 75 prosent av omstillingen er allerede gjennomført, og der har vi i godt samarbeid med de ansatte funnet løsninger. Det som gjenstår, gjelder Flysikringsdivisjonen.

Hva er løsningen?

-  Løsningen ligger nok i noen innrømmelser hos begge parter. Og at vi leter etter løsninger på de utfordringer vi har internt i selskapet istedenfor å diskutere utenfor selskapet. Vi i ledelsen må ta vår del av ansvaret for at dialogen ikke har vært konstruktiv nok.

Opptrer flygelederne som lojale ansatte?

-  Jeg opplever at flygeledere jevnt over opptrer som lojale ansatte, men det er ikke til å underslå at vi har en manglende samarbeidsvilje hos noen av de sentrale tillitsvalgte.

Når tror du konflikten tar slutt?

-  Mye er løst, noe står igjen, og det vil vi i ledelsen jobbe videre for å løse. Stem på Dagbladet.no

KRANGLER 2: Direktør i Avinor, Randi Flesland.