Hver femte offiser valgte fienden

Over 20 prosent av Norges militære ledelse av offiserer var medlem av nazistpartiet NS etter tyskernes invasjon 9. april 1940. Halvparten av våre fremste offiserer var enten NS-folk eller kollaboratører, det vil si at de jobbet i maktovertakernes interesse.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Disse oppsiktsvekkende opplysningene vil i dag bli lagt fram under et historikermøte i Bergen, der søkelyset settes på vår egen behandling av krigshistorien. Materialet står i skarp kontrast til den offisielle krigshistorien, fortalt av våre eldre historikere.

Nå må sentrale deler av denne krigshistorien skrives om.

Opportunismens ansikt

Dr. philos. Lars Borgersrud har kalt sin forskningsrapport «Militære veivalg 1940- 45, en undersøkelse av de øverste norske militære sjefers valg mellom motstand og samarbeid under okkupasjonen».

Han betegner selv rapporten som en studie av opportunismens ansikt.
Det faktum at hver femte av våre øverste offiserer enten var medlem av Nasjonal Samling (NS) 9. april 1940, eller meldte seg inn etter denne datoen, for så å melde seg ut når vinden snudde, taler for seg selv.

Den rendyrkede værhanevirksomheten var utbredt, spesielt i de nest øverste sjiktene, dokumenterer Borgersruds studie.

De eldre generalene er unntaket i positiv retning. Ingen av dem var NS-folk. Men et sjokkerende høyt antall av deres kolleger - i sjiktene like under - sviktet totalt da det gjaldt som mest.

Ukjent materiale

Siden 1995 har Borgersrud arbeidet med til nå ikke offentliggjort kildemateriale fra krigsdagene, deriblant granskingsrapporter utarbeidet like etter krigen. Samtlige offiserer ble gransket med tanke på reansettelse i forsvaret. Flere tidligere NS-medlemmer passerte nåløyet.

I rapporten omtales Nasjonal Samling, Quislings fascistparti, som offiserenes eget.
Omfanget av NS-medlemskap etter 9. april var i denne gruppen sju ganger hyppigere enn i befolkningen for øvrig. I visse offisersgrener var hyppigheten hver fjerde offiser.

Noen av NS-offiserene gjorde bemerkelsesverdige karrierer seinere, og kom seg unna alle granskinger og retterganger.
Langt inn mot Hans Majestet Kongen befant NS-folkene seg. Kongens overadjutant, Oswald Nordlie, var identisk med Nasjonal Samlings første hirdsjef.

Ny historie

Det har tatt historieforsker dr.philos. Lars Borgersrud nærmere tre år å komme til bunns i materialet. Funnene står i skarp kontrast til den offisielle framstillingen av så vel felttoget som framveksten av den aktive motstanden her hjemme.

Sju av atten rittmestere i kavaleriet var NS-medlemmer, og det etter 9. april 1940. 40 av 170 kapteiner i infanteriet valgte fiendens side da Norge ble hærtatt. Hele ni av generalstabens folk var NS-medlemmer, for å nevne det kanskje aller mest oppsiktsvekkende blant en rekke provoserende funn.

Som en bakgrunnsopplysning kan nevnes at Vidkun Quisling kom fra generalstaben før han satset på politikken og nazipartiet Nasjonal Samling.

Første gang

Materialet gir en ramme for å forstå noe av bakgrunnen for at det var så lett for tyskerne å ta landet.

Det har aldri tidligere blitt lagt fram en detaljert gransking av denne gruppen høyere offiserer. Gruppen som Borgersrud har tatt for seg er på 648 personer: offiserer og Norges militære nøkkelpersoner med kapteins grad og høyere, folk med faktisk kommandomyndighet. Ikke noe annet sted i befolkningen var prosenten nordmenn som valgte fiendens side så høy som nettopp her, vel å merke blant de høyere offiserene.

Når man legger til såkalte «stripete» personer, det vil si offiserer som tok jobber og utførte oppgaver i okkupantenes interesse, viser det oppsiktsvekkende materialet at nær halvparten av offiserene faktisk befant seg på fiendens side i begynnelsen av krigen.

Borgersrud ønsker ikke å kommentere materialet før rapporten legges fram i dag. Professorene Magne Skodvin og Ole Kristian Grimnes trekkes fram som historikere som til denne dag har fått gi videre den offisielle versjonen av hva som skjedde i landet under krigen.

Begge vil være til stede på historikermøtet i dag.